Hf kan noget særligt

Anbefalinger; Pressemeddelelse
 
Hf har en unik rolle. Hf åbner muligheder og lukker huller i uddannelsessystemet, fordi hf samler en gruppe unge og voksne op, der ellers ikke ville få en ungdomsuddannelse.

Det genspejler sig i "Hf-udvalgets anbefalinger til fremtidssikring af hf", som Undervisningsministeriet offentliggør i dag.

Hf-udvalget med repræsentanter for sektoren blev nedsat af Undervisningsministeriet i december 2014. GL har deltaget i Hf-udvalget med Lars Krogh Petersen, som er formand for GL's VUC-udvalg. GL er enig i Hf-udvalgets anbefalinger.

I GL lægger vi særligt vægt på, at hf fortsat skal være en bred, almen gymnasieuddannelse. Hf skal være ligestillet med de andre gymnasieuddannelser, så hf-kursister bliver studiekompetente, og hvis de har de rette valg skal de have adgang til alle de videregående uddannelser

udtaler GL's formand Annette Nordstrøm Hansen og fortsætter

Hf's unikke rolle og målgruppe gør dog, at hf skal behandles separat i den kommende forhandling om en gymnasiereform. Det er helt afgørende, at hf's profil ses og behandles separat, så man ikke bare stiller de samme adgangskrav og kræver de samme fag på hf.

Hf skal behandles separat i den kommende forhandling om en gymnasiereform, mener GL, så man ikke bare kræver samme adgangskrav og fag på hf.

I GL er vi enige med Hf-udvalget i, at "muligheden for optagelse på baggrund af optagelsesprøve, personlig samtale og uddannelsesparathedsvurdering bør spille en større rolle på hf i forhold til de øvrige gymnasiale uddannelser. Det skyldes dels, at mange hf-kursister ikke kommer direkte fra 10. klasse, og at karaktererne fra folkeskolens afgangsprøve dermed kan afspejle et fagligt niveau, som siden er forbedret, dels at hf's særlige profil netop indbefatter uddannelsens rummelighed og evne til at løfte kursisterne," som det fremgår af Hf-udvalgets anbefalinger.

Der har i Hf-udvalget været konsensus om anbefalingerne, hvilket giver anbefalingerne ekstra styrke. Anbefalingerne er direkte brugbare; det er jeg sikker på skyldes, at sektoren har været med i udvalget, så anbefalingerne bygger på sektorens kendskab til hf i praksis,

mener Annette Nordstrøm Hansen. 

GL bakker således også op om Hf-udvalgets øvrige anbefalinger:

  • Der bør være mulighed for faste fagpakker målrettet videregående uddannelser
  • Der bør være vinteroptag på hf
  • Hf-uddannelsen skal styrkes fagligt
  • Kursisterne skal have krav på løbende feedback, herunder en angivelse af fagligt standpunkt
  • Fagene på hf skal være mere anvendelsesorienterede og udvikle kursisternes studiekompetencer 

og glæder sig over, at udvalgets arbejde vil blive inddraget i regeringens videre arbejde på gymnasieområdet.

Læs mere på Undervisningsministeriets hjemmeside.

 

Emner: Uddannelsespolitik; HF
Interessent: