HF - åbner muligheder for mennesker

 
Debatoplæg om hf
Hf løfter en vigtig opgave med at give unge og unge voksne mulighed for at tage en uddannelse, der er adgangsgivende til videregående uddannelser.

Gymnasieuddannelserne debatteres livligt i medierne, og regeringen har bebudet et serviceeftersyn af alle de gymnasiale uddannelser. Serviceeftersynet kommer formentlig i første omgang til at koncentrere sig om de treårige gymnasiale uddannelser. Det ser således ud til, at debatten om hf får lidt længere tid til at udfolde sig.

Politisk har der bl.a. været fokus på hvem og hvor mange, der skal gå på hf, hvilke videregående uddannelser en 2-årig hf-eksamen skal give adgang til, samt om de nuværende fag og niveauer er tilstrækkelige.

Med debatoplægget om hf giver GL svar på nogle af de problemstillinger der er rejst politisk, og samtidig giver vi bud på, hvordan vi nu og på lidt længere sigt kan skabe en endnu bedre hf-uddannelse.

Hf løfter en vigtig opgave og åbner muligheder for mennesker.
Læs GL's debatoplæg om hf her.

GL's hovedbestyrelse vil gerne drøfte disse bud med medlemmerne og med alle, der har interesse for hf. Vi håber, at GL's medlemmer vil deltage i debatten på GL's facebookside, i Gymnasieskolen mm.

Skriv til GL's sekretariat, mail kd@gl.org, hvis I ønsker et skolemøde eller et regionalt møde, hvor hovedbestyrelsesmedlemmer kan uddybe oplægget og drøfte det med jer.

God læse- og debatlyst!

GL's hovedbestyrelse

HF-debatoplæg november 2014

Emner: Uddannelsespolitik
Interessent: