Gymnasieudspil svækker almendannelsen

Debatindlæg
Debatindlæg i Altinget d. 26/4-16
Uddannelse og dannelse er til hele livet, ikke kun til erhvervslivet.

Regeringens udspil til en ny gymnasiereform svækker den almene dannelse. Det kommer til udtryk i udspillets ambition om at indføre en såkaldt moderne almendannelse, der lægger vægt på at styrke elevernes innovative, digitale, globale og karrierekompetencer. Der er ikke noget forkert i at arbejde med at udvikle elevernes kompetencer indenfor de fire mål i gymnasieuddannelserne. Problemet er, at de fire mål tilsammen vejer tungt og dominerer regeringens definition af almendannelse i gymnasieuddannelserne som helhed og i de enkelte fag.

Regeringens tilgang er for snæver, og den reducerer almendannelsen til støtteben for en tænkning, der sigter mod at give den enkelte kompetencer og færdigheder til at klare sig på arbejdsmarkedet og holde sig beskæftiget så langt i livet som muligt. Almendannelsen retter sig dermed for ensidigt mod at fremme kompetencer og færdigheder, der tilgodeser erhvervslivets behov og velfærdssamfundets behov for at skabe selvforsørgende borgere.

 

Disse mål er selvfølgelig vigtige, men de kan ikke stå alene. Vi skal også lægge vægt på den del af almendannelsen, der har som mål at danne eleverne til at tage aktivt del i et demokrati, der rummer både individuel frihed og socialt sammenhold, og hvor eleverne på et oplyst grundlag lærer at tage kritisk stilling. Det gælder fx i spørgsmål om aktivt at kunne forholde sig kritisk til og gennemskue politisk og religiøs fanatisme og radikalisme.

Almendannelsen bidrager til, at eleverne kan træffe velovervejede, personlige valg. Den er med til at give dem indflydelse på deres eget liv. Gennem dannelsen lærer hver enkelt elev at forholde sig til sin egen personlige udvikling og tilegne sig normer og værdier, som er vigtige for samværet med andre.

Dette aspekt af almendannelsen er trængt i baggrunden i regeringens gymnasieudspil. Det dur ikke. Gymnasieuddannelserne skal fortsat danne eleverne og gøre dem til selvstændige og livsduelige medborgere i et demokratisk samfund. Uddannelse og dannelse er til hele livet, ikke kun til erhvervslivet. 

Af Annette Nordstrøm Hansen, fmd. for Gymnasieskolernes Lærerforening

Emner: Uddannelsespolitik; Gymnasiereformudspil 2016
Interessent: