Gymnasiereform på plads (Aprilsnar)

 
 
Aprilsnar: Et enigt Folketing har fredag den 1. april indgået forlig om en ny gymnasiereform. Da parterne forstod, at det var et uddannelsespolitisk fejlskud at indføre karakterkrav til gymnasieuddannelserne, gik resten af forhandlingerne som smurt, oplyser ministeren.

​Det er fantastisk,

siger GL's formand Annette Nordstrøm Hansen, der især er glad for, at man har fokuseret på kvalitet fremfor ligegyldig talgymnastik. Politikerne har erkendt, at det afgørende er, at læreren har tid til at forberede undervisningen og til den enkelte elev. 

GL-formanden glæder sig også over, at der er sat ekstra ressourcer af til at gennemføre reformen. Alle gymnasielærere får bl.a. en måneds efteruddannelse i det kommende skoleår, og i fremtiden vil alle nye lærere få både faglig og didaktisk kompetenceudvikling efter den enkeltes behov. 

Da parterne forstod, at det var et uddannelsespolitisk fejlskud at indføre karakterkrav, gik resten af forhandlingerne som smurt.

Ministeren er sikker på, at den nye reform vil løfte kvaliteten:

Da det kom til mig – som i en drøm – at vi var ved at lave strukturændringer, som ikke ville højne kvaliteten, vidste jeg straks, hvad vi skulle gøre. Jeg kunne pludselig se, at vi lod os styre af et erhvervsliv, som hellere så Danmark som et industrisamfund end som et videnssamfund. Hvis Danmark skal klare sig, skal alle have en ungdomsuddannelse. Vi har i årevis stillet dygtige kandidater til rådighed, men virksomhederne har ikke påtaget sig det nødvendige ansvar. Det er på tide, at vi ikke bare stiller krav til uddannelsessektoren, men også til virksomhederne.

Annette Nordstrøm Hansen kunne ikke være mere enig.

Jeg glæder mig til at besøge skolerne i de kommende måneder med det gode budskab. Jeg ved, at når der er rum til udvikling, sprudler lærerne af engagement. Det er helt rigtigt set af ministeren, at udviklingen skal ske på den enkelte skole i et tæt samarbejde mellem lærere, ledere og elever.

Fokus på kvalitet fremfor ligegyldig talgymnastik...

Posted by Gymnasielærer on Thursday, March 31, 2016
Emner: Uddannelsespolitik
Interessent: