Gør det attraktivt at vælge sprog

Nyhed; Politik
Af Annette Nordstrøm Hansen, Berlingske 27. august 2018
Alt for få elever kommer ud af gymnasiet med gode sprogkompetencer. Det skal der rettes op på. Lad os finde løsninger, der ikke lukker døre og tvinger, men i stedet motiverer og giver eleverne de nødvendige sprogkompetencer.

U​ndervisningsminister Merete Riisager foreslår at afskaffe stx-uddannelsens mest populære studieretning med fagene samfundsfag A-niveau og engelsk A-niveau for derefter at tvinge de mange elever over i andre studieretninger med bl.a. tysk eller fransk. Lige nu vælger over en tredjedel af eleverne den studieretning.

Rysensteen-Gymnasium-3016.jpg  
Flere elever skal tilskyndes til at vælge sprog i gymnasiet.

Jeg støtter ministerens intentioner om at styrke sprogfagene i gymnasiet, men det sker ikke, hvis man tvinger sprogfagene ned over hovedet på eleverne. Fagene og studieretningerne skal derimod gøres så attraktive, at eleverne selv vælger dem. Konkret foreslår jeg bl.a., at alle skoler forpligtes til at udbyde en studieretning med samfundsfag A-niveau, engelsk A-niveau samt endnu et sprog på A-niveau. Der bør også generelt åbnes for mulighederne for 2. fremmedsprog som studieretningsfag på de studieretninger, der ikke er sproglige.

Det kræver naturligvis samtidig en økonomisk indsprøjtning, der tillader skolerne at oprette mindre hold, organisere flere udvekslings- og studieture og tilrettelægge særlige talentprogrammer, der gør det attraktivt for eleverne at vælge studieretninger med sprog. Det er vigtigt at værne om den motivation, der ligger bag elevernes valg af fag i gymnasiet, så lad os finde løsninger, der ikke lukker døre og tvinger, men i stedet motiverer og giver eleverne de nødvendige sprogkompetencer.

Emner: Debatindlæg
Interessent: