Godt nytår! Der bliver brug for alle gode ønsker

GL Mener
GL mener, Annette Nordstrøm Hansen i Gymnasieskolen, januar 2017
Hovedbestyrelsen håber at møde dig på et medlemsmøde i de kommende måneder

Velkommen til 2017, som kan blive et historisk svært år med store nedskæringer, implementering af reform og optakt til overenskomstforhandlingerne. I hovedbestyrelsen vil vi fortsætte arbejdet mod de voldsomme nedskæringer – alene og sammen med andre, og vi er i fuld gang med at forberede OK18. Samtidig vil vi arbejde for, at reformimplementeringen sker på en måde og i et tempo, så lærerne kan følge med. Skolerne bør implementere reformen gradvist og i tæt dialog ledelser og lærere imellem.

Hovedbestyrelsen besøger de kommende måneder 25 skoler landet over, hvor vi håber at møde mange medlemmer til en god snak om arbejdsforholdene og de krav, GL skal stille til overenskomstforhandlingerne. Andetsteds i bladet er en oversigt over, hvilke skoler vi besøger hvornår, og vi håber, du kan finde et møde, som du kan deltage i.

I efteråret har vi også besøgt en lang række skoler. Et af de spørgsmål jeg ofte får stillet på skolemøder er, 'hvorfor gør GL ikke noget?' 'hvorfor laver I ikke lobbyarbejde?' eller 'hvorfor bruger I ikke medierne?' Dertil svarer jeg: Det gør vi også. Men lobbyarbejde foregår 'bag kulisserne'. I 2016, hvor der skulle vedtages en gymnasiereform, besøgte vi igen og igen ordførerne og ministeren med GL's budskaber, og vi var løbende i skriftlig dialog med ordførere og embedsmænd. Vi fik da også sat fingeraftryk på reformen og bidrog til at luge en del tidsler ud, ligesom vi kom med konkrete forslag till ændringer, der blev taget til efterretning.

Det er også svært at forestille sig, at der er nogen på Christiansborg, der ikke ved, hvad GL mener om nedskæringerne og deres konsekvenser. Vi har en tæt dialog med partierne, og fx sendte vi lige inden jul materiale til alle ordførerne om elevfordeling og kapacitet, fordi det var vigtigt for os at give dem GL's synspunkter i den aktuelle debat.

Problemet med den slags arbejde er, at det er usynligt. For nylig spurgte et medlem på Facebook, hvad ministeren sagde på det kaffemøde, jeg havde været til, men det er god skik ikke at referere fra lukkede møder. Jeg kan godt fortælle, hvad jeg selv har sagt om reform og nedskæringer, men så er det også det.

GL har de senere år arbejdet målrettet efter en større synlighed. I 2016 var jeg 959 gange i medierne, og vi bruger Twitter og Facebook. Jeg synes, vi gør en del, selv om det ikke altid er synligt for alle. Men selvfølgelig kan vi blive bedre, og hovedbestyrelsen har netop besluttet at styrke GL's synlighed yderligere i 2017. I kan som medlemmer være med til at styrke dette arbejde ved at dele materiale på de sociale medier eller fx ved debatindlæg om nedskæringernes konsekvenser.

Jeg vil her benytte lejligheden til at ønske alle et godt nytår. Jeg håber, vi ses derude inden for de kommende måneder!

Emner: Uddannelsespolitik
Interessent: