Gode intentioner i regeringens gymnasieudspil

Debatindlæg; Pressemeddelelse
 
Et godt oplæg til debat om styrket faglighed, men elevernes arbejdsbelastning og finansieringen bekymrer.

Med udspillet "Gymnasier til fremtiden – parat til at læse videre" lægger regeringen op til konstruktivt at drøfte, hvordan vi fortsat kan udvikle og styrke gymnasieuddannelserne. GL er enig i, at eleverne skal udfordres, så de bliver så dygtige som overhovedet muligt. Derfor er det vigtigt at styrke fagligheden, blandt andet ved at styrke studieretningsgymnasiet. GL støtter, at studieretningerne skal være gennemskuelige for eleverne, så de træffer deres valg af studieretning på et kvalificeret og oplyst grundlag.

Men at kræve matematik B for stort set alle elever og studieretninger med mindst to fag på A-niveau på stx er at skyde over målet,

mener GL's formand Annette Nordstrøm Hansen og fortsætter:

Her virker det som om, regeringen udelukkende har blik for, at gymnasieuddannelserne skal kvalificere til studier på universiteterne. Det er ikke tilfældet. De korte- og mellemlange uddannelser spiller en ligeså afgørende rolle som videregående uddannelser efter studentereksamen. Derfor er det overkill, at 7 ud af 12 studieretninger på stx indeholder matematik på A-niveau.

Med udspillet vil regeringen sikre, at eleverne modtager mere undervisning. Det skal ske ved at omlægge halvdelen af tiden, eleverne bruger til skriftlige opgaver, til undervisning på skolerne. Det svarer til mellem 300-400 timers undervisning i alt for et treårigt forløb alt efter hvilken gymnasieuddannelse, der er tale om. Derudover skal eleverne på stx og hhx tilbringe yderligere 50 timer på skolen i 1. g og 50 timer i 2. g. For htx-eleverne er det 25 timer ekstra. Hf-kursisterne skal have 60 timer mere det første år.

Det er svært at se, hvordan regeringen vil gøre plads i elevernes skemaer til de mange ekstra timer. Vi skal passe på ikke at overbelaste eleverne, for så bliver der ikke plads til faglig fordybelse,

understreger GL-formanden.

Det er svært at se, hvordan regeringen vil gøre plads i elevernes skemaer til de mange ekstra timer, udtaler GL-formanden.

Der er mange gode elementer i regeringens udspil. De flugter med flere af de forslag, GL har peget på i vores debatoplæg "Gymnasieuddannelser – danner og uddanner unge, der kan og vil". Men på et afgørende punkt er regeringens forslag uklart. Det handler om finansieringen. Det fremgår ikke, hvordan regeringen vil finansiere flere timer. Derfor vil jeg bede om mere uddybende forklaringer,

fastslår Annette Nordstrøm Hansen.

Hun peger på, at det er positivt, at regeringen vil sætte ind med kvalitetstjek af det faglige niveau i gymnasierne. Det skal bane vej for at kunne vurdere, om niveauet er tilstrækkeligt højt. Videre roser Annette Nordstrøm Hansen regeringens bestræbelser på at udvide viften af eksamensmuligheder i gymnasieuddannelserne.

Læs GL's debatoplæg om gymnasieuddannelserne.

 

Kontakt:

Annette Nordstrøm Hansen, formand for Gymnasieskolernes Lærerforening
Tlf.: 26 24 71 04 

Emner: Uddannelsespolitik; Serviceeftersyn
Interessent: