Giv dygtige HF’ere direkte adgang til universitetet

 
 
Det er lige så meningsløst at udelukke stx-drenge fra de lange videregående uddannelser som at udelukke (kvindelige) hf'ere.

​Regeringsudspillet svækker studiekompetencen på hf, så hf bliver en sekunda-gymnasieuddannelse, som ikke længere giver samme grundlæggende mulighed for at tage en videregående uddannelse, som de andre gymnasiale uddannelser giver adgang til. Det tager GL's formand klart afstand fra. 

Det er fuldstændig uforståeligt, at man vil ofre hf. HF har en nøglerolle i uddannelsessystemet, som man skal passe på og udvikle. Det er især mønsterbryderes direkte adgang til universitet, man fjerner, 

påpeger Annette Nordstrøm Hansen.

hf-piger-ikke-adgang.png 

DEA's undersøgelse 'Effekten af hf' (2015) viste, at kvindelige hf'ere har lige så stor sandsynlighed for at gennemføre videregående uddannelser som mandlige stx'ere. Det er altså lige så meningsløst at udelukke stx-drenge fra de lange videregående uddannelser som at udelukke (kvindelige) hf'ere.

HF'ere kan få adgang til universitet, hvis de tager en overbygningspakke (altså op til et halvt år oveni) – er det ikke godt nok?

Mange vil skulle skifte skole for at tage overbygningspakken, fordi især mindre skoler vil have et begrænset udbud. De, der er modne og afklarede, kan sammensætte en toårig adgangsgivende hf-uddannelse på hf-enkeltfag, men det er der brugerbetaling på. Da vi ved, at hf har flest mønsterbrydere, ved vi også, at der oftest ikke vil være mange penge at betale uddannelse for – eller være forældre, som lige spytter i kassen. Så vejen bliver længere og mere bumpet eller den bliver dyrere. Desto flere forhindringer på vejen for mønsterbrydere, desto større risiko er der for, at de ikke gennemfører,

mener GL-formanden.

Regeringen vil have færre obligatoriske fag på hf. Det kan skabe blindgyder eller øge søgningen til GSK, hvis hf'ere skifter mening om deres videreuddannelsesønsker undervejs i uddannelsen - også for de, der ønsker at uddanne sig på et erhvervsakademi eller tage en professionsbacheloruddannelse. Fx er der specifikke fagkrav til uddannelsen til folkeskolelærer.

Emner: Uddannelsespolitik; Gymnasiereformudspil 2016
Interessent: