GL-formand: Demokratiundersøgelse skal tages med store forbehold

Pressemeddelelse
 
GL har netop har holdt møde med bl.a. rektorer fra flere skoler, hvor eleverne har en anden etnisk baggrund end dansk. "Vi talte om udfordringerne på de skoler, og skolerne understregede, at problemer med social kontrol eller problemer i forhold til elevernes religiøse baggrund ikke fylder i dagligdagen. Hvis der er enkelte elever, som udtrykker sig antidemokratisk, så skal det selvfølgelig tages alvorligt, men ifølge skolerne er det ikke en hverdag, de kan genkende", siger Annette Nordstrøm Hansen.

En ny undersøgelse "Demokratisk dannelse på ungdomsuddannelserne", som Rambøll har lavet for Undervisningsministeriet, viser, at 25 procent af lederne på gymnasieuddannelserne har oplevet, at nogle elever sætter religiøse værdier højere end det enkelte individs rettigheder, holdninger og frie valg.

Desuden peger 23 procent af gymnasielederne på, at der udøves social kontrol i form af, at elever, der ikke følger bestemte regler i islam, ekskluderes fra en gruppe.

Undersøgelsen har fra start fået en hård medfart af både elever, lærere og en række rektorer, der har kaldt den tendentiøs og ideologisk rettet mod især muslimske elever.

​I Gymnasieskolernes Lærerforening advarer formanden, Annette Nordstrøm Hansen, da også mod at tolke for hårdt på resultaterne, netop fordi undersøgelsens metoder og spørgsmål har været udsat for kraftig kritik. GL-formanden undrer sig også over konklusionerne i undersøgelsen og henviser til, at GL netop har holdt møde med bl.a. rektorer fra flere skoler, hvor eleverne har en anden etnisk baggrund end dansk.

Vi talte om udfordringerne på de skoler, og skolerne understregede, at problemer med social kontrol eller problemer i forhold til elevernes religiøse baggrund ikke fylder i dagligdagen. Hvis der er enkelte elever, som udtrykker sig antidemokratisk, så skal det selvfølgelig tages alvorligt, men ifølge skolerne er det ikke en hverdag, de kan genkende,

siger Annette Nordstrøm Hansen.

Hun ser med bekymring på, at undersøgelsen kan komme til at skygge for arbejdet med at løse de store udfordringer med skæv elevfordeling i gymnasierne.

Hvis vi skal have integrationen til at lykkes, er det vigtigt, at politikerne hurtigt gør noget for at sikre en mere ligelig fordeling af eleverne mellem gymnasierne,

understreger Annette Nordstrøm Hansen.    

 

Emner: Dannelse
Interessent: