Forbyd ventelister og gør elevfordeling til en politisk opgave

Debatindlæg
Dabatindlæg i politikken 18-04-2018 af Annette Nordstrøm Hansen, Mogens Hansen og Momme Mailund
Gymnasielærere og rektorer i fælles opråb: Forbyd ventelister og gør elevfordeling til en politisk opgave

Regeringen har fremlagt forslag til en ghettoplan, hvor man ønsker en bedre etnisk fordeling af eleverne på gymnasierne i landets store byer. Den intention deler vi. Men det kræver øjeblikkelig politisk handling.

I sidste uge blev tallene for de unges søgning til ungdomsuddannelserne offentliggjort. På de almene gymnasier viser tallene, at de mindre skoler uden for de store byer bliver presset af vigende ansøgertal.

Samtidig oplever de skoler, der har størst andel af elever med indvandrerbaggrund, et fald i søgningen fra etniske danskere direkte fra grundskolen. De 12 skoler, hvor over 30 procent af ansøgningerne kommer fra udenlandske elever, har oplevet et fald i søgetallet fra etniske danskere på 15 procent.


Vi foreslår, at elevfordelingen og kapacitetsfastlæggelsen bliver et politisk anliggende for regionspolitikerne i et samarbejde på tværs af regionsgrænser

Disse 12 skoler har tilsammen 7 procent af alle elever, men 26 procent af eleverne med indvandrerbaggrund. Samlet har disse skoler oplevet en generel tilbagegang i søgetallet fra 2015 på 10 procent, mens den samlede tilbagegang for offentlige gymnasier er på 2 procent.

En del gymnasier står altså med store udfordringer og er reelt lukningstruet. Det er i sig selv et uddannelsespolitisk problem, fordi de lukningstruede skoler ofte er placeret i områder med lav uddannelsesfrekvens. Desuden skader elevernes selvvalgte segregering sammenhængskraften i samfundet og truer integrationen.

Samtidig må de gymnasier, der har mange unge med indvandrerbaggrund, bruge ekstra resurser på at hjælpe og støtte de unge både fagligt og socialt, fordi de ofte kommer fra gymnasiefremmede hjem. Frafaldet på gymnasierne er højere for elever med indvandrerbaggrund end for etnisk danske elever.

Kombinationen af frafald og manglende søgning truer uddannelsernes kvalitet, fordi det økonomiske grundlag bliver udhulet, når den gennemsnitlige klassestørrelse/holdstørrelse bliver markant mindre. Gymnasierne får nemlig primært økonomisk tilskud ud fra, hvor mange elever der går på skolen.

Regeringen har fremlagt forslag til en ghettoplan, hvor man ønsker en bedre etnisk fordeling af eleverne på gymnasierne i landets store byer. Den intention deler vi. Men det kræver øjeblikkelig politisk handling.

Vi foreslår, at elevfordelingen og kapacitetsfastlæggelsen bliver et politisk anliggende for regionspolitikerne i et samarbejde på tværs af regionsgrænser. Helt konkret foreslår vi, at antallet af fordelingsudvalg begrænses, at ventelisterne forbydes, og at bevillingssystemet ændres, så taxameteret i højere grad gives som klassetaxameter, og flere skoler kan få et socialt taxameter.

Et alternativ kunne være at indføre distriktsgymnasier i de områder, hvor det giver mening, f.eks. i storbyerne. Hermed er problemet ikke løst. Men disse ændringer kan bidrage til, at gymnasiet afspejler lokalområdets befolkningssammensætning, og at lokale skoler ikke lukkes.

Emner: Elever
Interessent: