Fjernundervisning kan svække uddannelseskvaliteten

Debatindlæg
Af Tina Nør Langager, Camilla Gregersen og Tomas Kepler. Formænd for henholdsvis Ergoterapeutforeningen, DM og GL
​Da Danmark lukkede ned i foråret, var en af succeshistorierne, at det lykkedes landets videregående uddannelser og ungdomsuddannelser nærmest fra dag ét at oprette digital nødundervisning. Teams, Zoom og resten af de digitale værktøjer gik fra en tilværelse i relativ anonymitet til at blive folkeeje. Det gjorde de, fordi undervisere og studerende udviste forbilledligt gåpåmod. I dag står vi midt i coronaens anden bølge, og den digitale fjernundervisning er igen blevet hverdag på mange uddannelser. Men vi skal ikke tro, at man uden omkostninger kan erstatte den fysiske undervisning, for allerede nu kan man se nogle af skyggesiderne ved digital fjernundervisning. For eksempel viser en undersøgelse foretaget af DM blandt næsten 3.000 universitetsstuderende, at digital fjernundervisning havde en negativ påvirkning på både de studerendes engagement og deltagelse i undervisningen.


En undersøgelse fra Syddansk Universitet blandt mere end 3.000 gymnasieelever viser ligeledes, at en del elever mangler feedback, variation i undervisningen og i det hele taget den tætte kontakt med læreren, når den foregår over computeren.

Et resultat, som fik professoren bag undersøgelsen til at lufte bekymringer om, at digital fjernundervisning på sigt kan risikere at skade disse unges motivation for overhovedet at gå i skole. Det er vigtigt, at trivslen for både undervisere og studerende er på plads. Øget fjernundervisning omvælter nemlig dagligdagen for den enkelte, og det stiller krav i forhold til at sikre både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Fjernundervisning har været en tålelig nødløsning i en ekstraordinær situation under en coronapandemi. 
Men det kan aldrig blive en fuldblodserstatning for fremmødeundervisning.

Så vi må ikke fortabe os i en illusorisk begejstring over, hvor gode undervisere og studerende var til at omstille sig i foråret.

Et øget brug af digital fjernundervisning bør ske ud fra didaktiske overvejelser. Undervisere landet over har i flere år leveret god undervisning med inddragelse af digitale løsninger, hvor det gav mening.

Men det sidste halve år kan ikke tages til indtægt for, at man bare kan lave undervisningen digital. Så vil det sænke undervisningens kvalitet, svække de studerendes motivation og øge frafaldet på vores uddannelser.​
Emner: Uddannelse; Uddannelsespolitik
Interessent: