Farvel til grundforløb og goddag til ordentlig elevfordeling?

GL Mener
Af Tomas Kepler, GL Mener i Gymnasieskolen, december 2020

​​"Hver eneste gymnasielærer har løbet to Marathon om dagen, og det skal ikke fortsætte." Sådan sagde undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil på GL's repræsentantskabsmøde. Hun takkede endnu en gang gymnasielærerne for det kæmpe slæb, I har taget. Ministeren havde også bemærket sig, at på de skoler hvor man havde været bedst til at inddrage tillidsrepræsentanten og haft et tæt samarbejde med lærerkollegiet i det hele taget; der er man lykkedes bedst med at håndtere corona-udfordringerne. Det kan vi kun bekræfte! 

"I gør det godt i gymnasieskolen", mener ministeren, og hendes udgangspunkt er "Don't fix it if it ain't broken." Grundforløbet er dog i ministerens øjne en undtagelse. GL har i klare vendinger kritiseret grundforløbet, og ministeren mener kort sagt, at man mister tre måneders uddannelse. Hun sagde eksplicit, at hun ikke har en stor gymnasiereform i ærmet, hvor man kaster fagrækken osv. op i luften. Det glæder mig meget. Der er hverken behov for reformer igen eller overskud til at implementere dem. Nogle ting ved den nuværende reform skal der dog skrues på, og det er vigtigt at få gjort op med grundforløbet. 

"Gymnasieskolen er i lige så høj grad dannelse, som det er uddannelse," ifølge ministeren, hvilket vi er helt, helt enige i. "Det kræver et stærkt fagligt miljø og en elevsammensætning, der er ordentlig, og at vi fra politisk hånd tør gøre op med de instrumenter, der har skabt den situation, vi står i," sagde ministeren. Hun vil gøre op med det bagvedliggende administrative kit, som hun kalder det, så vi kan komme den usunde konkurrence mellem ungdomsuddannelser til livs. Det er institutionslovgivningen, taxametersystemet og elevsammensætningen, ministeren vil gøre op med. Og hun giver udtryk for, hun vil gøre det inden for det kommende år – corona eller ej. 


I GL har vi siden selvejets indførelse påtalt den ulidelige og skadelige konkurrence mellem uddannelsesinstitutioner. Jeg ser derfor frem til tiltag, der kan tæmme selvejet, give en bedre elevsammensætning på alle gymnasiale uddannelser, og så er det helt afgørende, at vi får et tilskudssystem, som reelt dækker de omkostninger, der er ved at drive en gymnasial uddannelse med kvalitetsundervisning.  

Vi har haft et godt samarbejde med ministeren under coronaen, og vi samarbejder også gerne om at finde gode løsninger om tilskudssystemet, elevfordeling og grundforløb. 

​Jeg vil gerne ønske jer alle en rigtig god, velfortjent og afslappende jul. Og et forhåbentlig coronafrit nytår!​

Emner: Uddannelse; Uddannelsespolitik
Interessent: