Fagligheden er hverken steget eller faldet i gymnasiet de seneste 50 år

Pressemeddelelse
Pressemeddelelse
Man kan hverken sige, at fagligheden er steget eller faldet i de seneste 50 år i gymnasiet. Det konkluderer en ny undersøgelse "Den faglige udvikling i gymnasiet" fra Danmarks Evalueringsinstitut, der har belyst udviklingen i fagligheden i gymnasiet fra 1967 til 2017 i fagene dansk, engelsk, matematik og fysik gennem læreplaner og eksamenssæt.

​Generelt viser undersøgelsen, at det er forskellige aspekter af fagligheden, der bliver lagt vægt på i undersøgelsesperioderne. Et fælles træk er, at der for alle fire fag kommer nyt til i perioden, men at der ikke er meget i fagene, der går ud. Derved udvides fagene i bredden. Samtidig er det et generelt træk i perioden, at timetallet til undervisning og skriftligt arbejde i de fire fag reduceres.

I den senere periode viser undersøgelsen, at graden af kompleksitet i fagene er øget. Eleverne skal i højere grad forholde sig selvstændigt reflekterende og kritisk analyserende til fagene, samfundet og deres egen læring. 

Fagligheden er hverken steget eller faldet i gymnasiet de seneste 50 år.

I Gymnasieskolernes Lærerforening noterer formanden Annette Nordstrøm Hansen sig, at undersøgelsen ikke kan bruges til at sige, at fagligheden er øget eller faldet i de seneste 50 år.

Vi kan se, at det er forskelligt, hvad man har lagt vægt på i fagene og i læreplanerne i de forskellige undersøgelsesperioder. Jeg hæfter mig ved, at undersøgelsen viser, at kompleksiteten i fagene er øget. Eleverne skal i dag i højere grad dokumentere, at de selvstændigt kan forholde sig kritisk til fagene og deres samspil med omverdenen. Det sker samtidig med, at fagenes timetal er reduceret. Det giver mig et genkendeligt billede fra hverdagen på gymnasierne og understreger, at det netop er en stor udfordring,"

siger Annette Nordstrøm Hansen.

GL-formanden lægger desuden vægt på, at undersøgelsen viser, at gymnasiet er en uddannelsesinstitution, der følger med tiden og både tilpasser sig og honorerer de krav, samfundet stiller.

Jeg er meget tilfreds med, at undersøgelsen dokumenterer, at de gymnasiale uddannelser er fleksible og i stand til at honorere skiftende krav til det, vi bliver bedt om at levere fagligt. Det viser, at gymnasiet ikke er en statisk størrelse, men en uddannelsesinstitution, der er i stand til at flytte sig og følge med tiden og indfri de politiske krav. Det er en vigtig lære af undersøgelsen",

 siger Annette Nordstrøm Hansen.

Hun ser frem til, at alle interessenter nu får mulighed for at bearbejde undersøgelsen, og at den kan være et fælles afsæt for mere nuancerede drøftelser af  fagligheden. Det vil styrke drøftelserne og de fortsatte pejlemærker for den faglige udvikling i de gymnasiale uddannelser, fastslår GL's formand.   

Læs undersøgelsen her Den faglige udvikling i gymnasiet.pdf 

Emner:  
Interessent: