Etisk kodeks skal sætte stopper for deling af nøgenbilleder

Pressemeddelelse
 
GL har deltaget i undervisningsministerens arbejdsgruppe, som i går offentliggjorde et etisk kodeks med syv punkter, som uddannelsesinstitutionerne kan tage i brug i kampen mod deling af krænkende materiale på nettet.

Undervisningsminister Ellen Trane Nørby offentliggjorde i går et etisk kodeks, som bl.a. skal sætte en stopper for, at elever deler krænkende sexvideoer og nøgenbilleder af hinanden. Det etiske kodeks er udarbejdet af en arbejdsgruppe med repræsentanter for elever, lærere og ledere på tværs af ungdomsuddannelserne.   GL's formand, Annette Nordstrøm Hansen, har deltaget i arbejdsgruppen.

Det etiske kodeks er et godt redskab, som uddannelsesinstitutionerne kan bruge til at drøfte, hvordan man gebærder sig på nettet med respekt for hinanden. Vi har desværre set flere uacceptable tilfælde, hvor unge har delt krænkende nøgenbilleder af hinanden. Det har fået store psykiske og sociale følger for de unge, der uden deres viden og samtykke optræder på nettet. Den adfærd skal stoppe. Derfor skal skolerne skabe fællesskab om gode værdier for omgang med hinanden på nettet,

siger Annette Nordstrøm Hansen.

Hun lægger vægt på, at krænkede og mobbede unge trives dårligt i skolen. Det påvirker deres lyst til at lære og motivation for at tage aktivt del i undervisningen. Derfor er det en vigtig opgave for uddannelserne at få etableret en kultur, hvor alle i fællesskab passer på og tager ansvar for hinanden, understreger GL-formanden.

Vigtigt at etablere en kultur, hvor alle på skolen i fællesskab passer på og tager ansvar for hinanden på nettet. Foto: arkivfoto

Den forpligtende ansvarsfølelse over for hinanden gælder både i og uden for skolen og på de sociale medier. Det handler dybest set om, at man skal behandle andre, som man selv vil behandles. Vi siger i det etiske kodeks, at man ikke skal dele noget, som ikke kan tåle at blive set af alle i den store festsal på skolen. Det er et meget godt pejlemærke for den adfærd og respekt, man skal udvise over for hinanden på de sociale medier,

fastslår Annette Nordstrøm Hansen.

Det etiske kodeks består af syv punkter, som skal være med til at skabe en god skolekultur og hindre krænkende adfærd.
 

De syv punkter:

  1. Vær tydelig om skolens værdier
  2. Tag ansvar for jeres fællesskab – også uden for skolen
  3. Tænk dig om, før du deler
  4. Vær klar, når skaden er sket
  5. Det er faktisk ulovligt
  6. Vis respekt for den enkeltes privatliv
  7. Stå fast på en lige netkultur

 Læs om det etiske kodeks på uvm.dk          

 

Emner: Uddannelsespolitik
Interessent: