Elevtrivselsundersøgelse sat i bero

 
 
Tirsdag den 2. januar 2018 skrev GL-formanden til ministeren, at det er kritisabelt og utrygt for eleverne, at personfølsomme data indgår i elevtrivselsmålingerne. Nu har ministeren stoppet undersøgelsen.

UPDATE
Mandag den 8. januar 2018

Undervisningsminister Merete Riisager meddeler GL m.fl., at hun tager spørgsmålet om datasikkerhed samt elever og forældres rettigheder i relation til dette særdeles alvorligt. Derfor sættes dataindsamlingerne i bero på alle tre uddannelsesområder indtil videre.

Ministeren skriver videre, at "elevers besvarelser i de nationale trivselsmålinger skal indsamles og behandles fortroligt. Data skal indsamles på en måde, så den enkelte elevs svar ikke kan identificeres på skolen, og formidling af resultaterne fra undersøgelserne skal ske på en måde, så det ikke er muligt at identificere den enkelte elevs besvarelse."

 

Læs ministerens brev her: Ministerens brev om trivselsundersøgelser.pdf 

GL's formand, Annette Nordstrøm Hansen, glæder sig over ministerens beslutning. 

​Pas på elevernes personfølsomme data

Tirsdag den 2. januar 2018 skrev GL-formanden til ministeren, at det er kritisabelt og utrygt for eleverne, at personfølsomme data indgår i elevtrivselsmålingerne.

I brevet påpeges, at den første elevtrivselsmåling, der gennemføres i øjeblikket, giver anledning til bekymring blandt ledere, lærere og elever på de gymnasiale uddannelser.

Problemet er, at eleverne i undersøgelsen stilles en række spørgsmål, der er særligt følsomme; fx om de har oplevet at blive udsat for uønsket seksuel opmærksomhed. Svarene på spørgsmålene knyttes til elevernes personnummer og gemmes på ubestemt tid i ministeriets databank.

Dette vækker bekymring, mener Annette Nordstrøm Hansen, formand for Gymnasieskolernes Lærerforening.

trivselsbrev.jpg 

I lighed med ministeren mener Gymnasieskolernes Lærerforening, at den egentlige værdi af trivselsmålinger opstår, når de bruges af den enkelte skole til konkrete trivselsfremmende tiltag helt ind i det enkelte klasseværelse.
GL har dog vanskeligt ved at se, at denne brug gør det nødvendigt at koble undersøgelsessvarene med personnumre.
GL opfatter det desuden som utrygt og kritisabelt, at personfølsomme data fra undersøgelserne gemmes på ubestemt tid og kan anvendes til ikke nærmere definerede formål.

GL opfordrer derfor til, at trivselsundersøgelserne genovervejes. Især bør der ses på koblingen mellem svar og personnumre. Efter GL's vurdering skal undersøgelserne bruges som et redskab lokalt, og de bør gennemføres og anvendes, uden at ledere, lærere, elever eller forældre oplever ubehag eller utryghed.

Download brevet her: Ministerbrev trivselsmålinger.pdf

Emner:  
Interessent: