Danmarks Evalueringsinstitut dokumenterer, at der ikke er brug for en karakterbom

Pressemeddelelse
 
Det er interessant, at det ikke er elevernes forskellige faglige kundskaber, men deres motivation for at lære, der er den store udfordring i undervisningen, siger GL's formand.

​​En ny undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) med titlen "Gymnasieelevers baggrund og forske​llighed" dokumenterer, at der ikke er brug for en karakterbom til at lukke for indgangen til gymnasieuddannelserne.

Det er interessant, at det ikke er elevernes forskellige faglige kundskaber, men deres motivation for at lære, der er den store udfordring i undervisningen. Altså er det ikke en karakterbom, men vejledningssamtaler med eleverne, der skal til, så de ved, at de skal knokle for at for at få en god studentereksamen,

siger GL-formanden Annette Nordstrøm Hansen.

Rapporten viser, at lærerne er fokuserede på, hvad eleverne skal lære ifølge fagbekendtgørelserne, og hvad eleverne skal kunne til eksamen, men at vi som lærere ikke arbejder systematisk med evaluering.

Undersøgelsen viser, at det er elevernes tilgang til at gå i gymnasiet, der er den største udfordring i undervisningen og ikke elevernes forskellige faglige niveau: "De elever, der af forskellige årsager ikke deltager aktivt i undervisningen – uanset deres niveau – udgør den vanskeligste gruppe at håndtere. (EVA, s. 57)

"Eleverne kan således have faglige udfordringer, men hvis motivationen til at kæmpe for det er til stede, oplever lærerne disse elever som 'gode elever'. Lærerne giver i forlængelse heraf udtryk for, at dygtige, men dovne elever kan være en større udfordring at undervise end den fagligt udfordrede, men flittige og engagerede elev." (EVA, s. 56)

En karakterbom vil lægge et helt forkert snit. Elever, der kan og vil kæmpe for en gymnasieuddannelse, vil blive sorteret fra, mens fagligt stærke elever, som af en eller anden grund ikke deltager i undervisningen og derfor ikke udnytter sit faglige potentiale, vil få en badebillet,

siger GL-formanden.

For mig at se har vi her dokumentation for, at Folketinget, når de genoptager forhandlingerne om fremtidens gymnasium, skal stoppe snakken om en karakterbom og i stedet styrke parathedsvurderingerne.

Rapporten viser desuden, at lærerne er fokuserede på, hvad eleverne skal lære ifølge fagbekendtgørelserne, og hvad eleverne skal kunne til eksamen, men at vi som lærere ikke arbejder systematisk med evaluering. Det skal vi blive bedre til, og samtidig skal eksamen udvikles, så den i højere grad kommer til at afspejle undervisningen. Det er et nødvendigt politisk mål,

slutter Annette Nordstrøm Hansen.

Emner: Uddannelsespolitik; Karakterbom
Interessent:  
Download  Danmarks​ Evalueringsinstituts (EVA) rapport: "Gymnasieelevers​ baggrund og forskellighed"