Dannelsen i uddannelsen

Debatindlæg
Debatoplæg
Formålet med gymnasieuddannelserne er at være alment dannende og studieforberedende - det er vigtigere end nogensinde.

​​​​​​​Globaliseringen stiller nye krav, og politikerne ved, at uddannelse er et afgørende konkurrenceparameter. Internationale benchmarkings, hvor man måler på det, der kan måles, yder ikke nødvendigvis den danske uddannelsessektor fuld retfærdighed, men det betyder ikke, at undersøgelserne ikke påvirker politikerne, og den nationale selvforståelse lider. Om politikerne kommer til de rette konklusioner på baggrund af de internationale komparative undersøgelser, kan man til gengæld sætte spørgsmålstegn ved. Der er en tendens til, at svaret på den globale konkurrencesituation er en fokusering på materialdannelse udtrykt ved 'faglighed'.

Samtidig er internationale forskere begejstrede for nordiske skoler, fordi eleverne trives og uddannes til aktiv deltagelse i demokrati, der rummer både individuel frihed og socialt sammenhold, og hvor eleverne lærer kritisk stillingtagen. Det opfattes som mere relevant end nogensinde i en foranderlig verden.

Og alligevel er der i Danmark en tendens til at glemme, at demokratiet og den aktive medborger aldrig kan sikres, fordi det er en livsform, der skal tilegnes. I hver generation er vi nødt til at finde og fastholde nerven i demokratiet. Der er ingen kvikfix, og vi er derfor nødt til at fastholde at danne i uddannelse.

Derfor er GL medudgiver af Danske Underviserorganisationers Samråds debatoplæg "Dannelsen i uddannelse" - fordi dannelse også i fremtiden skal være en integreret og uadskillelig del af fremtidens uddannelsessystem,

siger GL's formand Gor​m Leschly.

DUS-dannelse-debat.jpg
Uddannelsernes dannelseselementer skal være synlige og tydelige i uddannelsessystemet, siger de danske underviserorganisationer i debatoplægget  Dannelse i uddannelse.

​Morten Meisner, gymnasielærer i historie, geografi og samfundsfag, Duborg-Skolen, fortæller i debatoplægget, hvordan han lægger vægt på at inddrage dannelse i undervisningen:

At dannelse bliver noget, eleverne kan bruge til at styrke deres indflydelse på og magt over deres eget liv. Det kræver dels, at de bliver kritiske og ikke tager noget for givet. Men det forudsætter også, at de tager konsekvensen af vores altomfattende gensidige afhængighed af hinanden i vores samfund. Den gensidige afhængighed betyder, at alternativer til det eksisterende skal tænkes såvel individuelt som kollektivt." Og som Morten Meisner fortsætter: "Den, der vælger, er jo ikke i luften frit svævende, men påvirket af det sted og de mennesker og det samfund, der er rundt omkring. Og alligevel er det den enkelte, der vælger. Det kræver dannelse, hvis valget skal afspejle indflydelse på og magt over ens eget liv og ikke bare at være medløber.

 

Læs debatoplægget "Dannelsen i uddannelse" - udgivet af Danske Underviserorganisationers Samråd.

Debatoplægget præsenteres til Folkemødet torsdag d. 13. juni kl. 16.
Se her, hvornår du yderligere kan møde GL til Folkemødet.

Yderligere information:
Gorm Leschly, leschly@gl.org, tlf. 40 38 13 76
Morten Meisner, mortenmeisner@gmx.de, tlf. + 49 151 67 22 37 18

Emner: Dannelse
Interessent: