Her er vores bud på en ny karakterskala

Debatindlæg
Dagens brev i Berlingske 25. januar 2019​ af Tomas Kepler
Der er brug for at justere karakterskalaen.
​​​​​​​Danmarks Evalueringsinstitut har forleden offentliggjort en evaluering af 7-trinsskalaen, der giver et godt grundlag for de nødvendige justeringer. Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) har længe påpeget en række problemer med skalaen.

Karakterskalaen.png

 ​​For det første er springene mellem karaktererne 4, 7 og 10 i midten af skalaen for store. Den nye evaluering viser tydeligt, at mange lærere oplever, at de brede midterkarakterer fx gør det svært at nuancere elevernes faglige udvikling. Det er også synd for eleverne, at et spring ned af skalaen kan have så store konsekvenser for karaktergennemsnittet og dermed adgangsmulighederne på de videregående uddannelser.

Det er fornuftigt at bevare en skala med syv trin, men springene mellem karaktererne bør være lige store.

For det andet er bundkarakteren -3 problematisk på grund af den negative signalværdi og symbolikken i en minuskarakter. Bedømmerne citeres også i evalueringen for at sige, at »der er noget helt upædagogisk ved -3« og »det virker som at gnide salt i såret«. Karakteren -3 fungerer ikke godt og skal derfor afskaffes hurtigst muligt.

For det tredje fokuserer beskrivelserne af skalaens karakterer for meget på fejl og mangler. Det fremelsker en kultur, hvor eleverne bremses af frygten for at begå fejl. Det kan i værste tilfælde hindre, at eleverne lærer noget. Karakterbeskrivelserne bør i stedet give mere plads til de positive elementer af præstationen.

Det vil skabe bedre betingelser for elevernes udvikling af selvstændighed, faglig nysgerrighed og kreativitet.

Den nye evaluering af skalaen har givet os muligheden for at diskutere og justere på et oplyst grundlag.

Lad os gribe den mulighed, så det vigtigste redskab til bedømmelse i uddannelsessystemet bliver bedre. 

Jeg vil konkret foreslå, at man bevarer en skala med syv trin, afskaffer den ene dumpekarakter -3 og gør springene mellem alle karaktererne lige store.
Emner: Karakterskala; Uddannelsespolitik
Interessent: