Blottet for visioner. Vi kan ikke spare os til succes

Debatindlæg
Af Annette Nordstrøm Hansen - bl.a. bragt i Fyens medier 1. januar 2018
Det er på høje tid, at vi får gjort op med regeringens perspektivløse og kvalitetsforringende uddannelsespolitik.

For tredje år i træk skal gymnasieuddannelserne spare 2 procent i et såkaldt omprioriteringsbidrag. Det er resultatet af finanslovsaftalen for 2018, som regeringen og Dansk Folkeparti har indgået. I 2018 får gymnasieuddannelserne 250 millioner kroner mindre end i 2017, og fra 2016 til 2018 skal stx samlet spare ca. 10 procent. Står det til regeringen, fortsætter besparelserne, så gymnasieuddannelserne i 2021 har 1,8 mia. kr. færre end i 2015.

Udviklingen er blottet for visioner. En stærk uddannelsespolitik med veluddannede borgere er det fundament, vi skal bygge vores samfund på. Investeringer i uddannelse er investeringer i fremtiden. Skal vi klare os i den skærpede internationale konkurrence om vækst og markedsandele, er vi som samfund pisket til at bruge penge på uddannelse. Vi kan ikke spare os til succes og innovation.

En opsigtsvækkende melding fra Dansk Folkepartis (DF) uddannelses- og forskningsordfører, Jens Henrik Thulesen Dahl, om, at DF vil af med omprioriteringsbidraget på forsknings- og uddannelsesområdet.

Den erkendelse rakte desværre ikke til et politisk opgør med uddannelsesbesparelserne i 2018. Men en opsigtsvækkende melding fra Dansk Folkepartis (DF) uddannelses- og forskningsordfører, Jens Henrik Thulesen Dahl, i et interview med Altinget 19. december, giver håb. Thulesen Dahl udtaler til Altinget, at DF vil af med omprioriteringsbidraget - de årlige besparelser på to procent - på forsknings- og uddannelsesområdet.

Det er et vigtigt signal, som viser, at det nytter at kæmpe og blive ved med at påtale, at den førte politik underminerer ambitionerne om, at uddannelserne skal bringe Danmark i front på konkurrenceevne, velstand og livskvalitet.

Foreløbig har de allerede gennemførte besparelser ført til kvalitetsforringelser i gymnasieuddannelserne. Over 1100 lærere har forladt sektoren. Det betyder, at færre lærere skal løbe stærkere for blandt andet at levere undervisning og give eleverne individuelle tilbagemeldinger på deres præstationer. Det giver i sidste ende flere elever til den enkelte lærer og mindre tid til den enkelte elev. Stik imod intentionerne i den nye gymnasiereform, der vil sikre tættere og stærkere samspil mellem elev og lærer.

Det er på høje tid, at vi får gjort op med regeringens perspektivløse og kvalitetsforringende uddannelsespolitik. Mit nytårsønske er at få sat en stopper for uddannelsesbesparelserne i finansloven for 2019. Jeg vil i hvert fald gøre mit til, at det sker.

Emner: Nedskæringer
Interessent: