Radikale ser på konsekvenser af nedskæringer

 
 
GL's næstformand Sigrid Jørgensen på besøg på Gammel Hellerup Gymnasium. I 2019 vil skolen for alvor blive ramt af nedskæringerne.

GL's næstformand Sigrid Jørgensen var i går på besøg på Gammel Hellerup Gymnasium. Her ledsagede hun folketingspolitiker Sofie Carsten Nielsen, og spidskandidat i Gentofte Kommune, Kristine Kryger, begge fra Det Radikale Venstre.

Besøget var et led i Det Radikale Venstres rundtur til diverse ungdomsuddannelser og er inspireret af GL's kampagne "Besparelser slukker drømme​". Efter at have fulgt GL's kampagne var Det Radikale Venstre interesseret i at besøge nogle gymnasier til en snak om konsekvenser af de nedskæringer, der lige nu rammer sektoren hårdt.

 
I dialog med en 2.g klasse

Gammel Hellerup er på alle måder et privilegeret gymnasium; der er stor søgning, så klasserne er altid fyldt op, eleverne kommer fra ressourcestærke hjem, og skolen har en god økonomi. Men selv på en skole som Gammel Hellerup oplever man, at nedskæringerne allerede nu har fået indflydelse på hverdagen.

Man har undgået fyringer, men har valgt ikke at ansætte de seneste år. Dette har betydet, at den enkelte lærer har fået mindre forberedelsestid.

I 2019 vil de ifølge rektor Jørgen Rasmussen for alvor blive ramt af nedskæringerne. Her skal der spares op mod 2 millioner. Og et så stort beløb kan ikke findes på billigere indkøb eller andre mindre ting. Det er andre større poster, der kommer i spil, herunder lønningsbudgettet, som man er nødt til at kigge på.

Sigrid Jørgensen glæder sig over, at en skole som Gammel Hellerup bruger deres gunstige økonomi til at tilbyde eleverne lektiecafé, psykologordning og til at oprette små hold. I år oprettes der fx et Tysk A-hold, selv om der kun er 8 elever, der har ønsket det.

Når man ser en skole som Gammel Hellerup Gymnasium og alt det, de gennem årtier har opbygget, så er det nedslående at tænke på, at de fremover vil være nødt til at slække på kvaliteten. Hvorfor ødelægge noget, der fungerer? Jeg er bange for, at fx psykologordningen og lektiecaféen vil være i fare ligesom valgholdene,

siger Sigrid Jørgensen.

Og netop lektiecaféen var én af de ting, som eleverne lagde vægt på, da de blev bedt om at beskrive, hvad der var vigtigt i deres hverdag.

 
Sigrid Jørgensen foran elevernes beskrivelse af det svære ved gymnasielivet og forslag til forbedringer
Emner: Uddannelse; Uddannelsespolitik
Interessent: