Lærere bekymret for kvaliteten i eux-uddannelsen

Pressemeddelelse
 
Nødvendigt at justere eux-uddannelsen. Fagligheden og sammenhængen mellem eud- og gymnasial undervisning skal styrkes.

'Lærere på den nye eux-uddannelse, der giver eleverne både et svendebrev og et gymnasialt uddannelsesbevis, er bekymrede for fagligheden i uddannelsen. Det fremgår af en undersøgelse, som Ingeniørforeningen (IDA) og Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) har foretaget blandt lærere, der underviser på gymnasialt niveau i eux.

Uddannelsen er en rigtig god ide, men vi har behov for at justere den. Især er det vigtigt, at der er et langt tættere samspil mellem det, eleverne lærer i erhvervsuddannelserne, og det, de skal arbejde videre med på gymnasialt niveau i eux. I dag hænger de to områder ikke sammen, og det går ud over det faglige niveau og de kompetencer, eleverne tager med sig,

mener GL's formand Annette Nordstrøm Hansen.

Kilde: Survey blandt IDA- og GL-medlemmer med erfaring med eux

 

Hun bakkes op af formanden for Ingeniørforeningens Uddannelsesudvalg, Carsten Eckhart, som peger på, at der er behov for nærmere at undersøge de afkortninger i timerne til undervisning på gymnasialt niveau, der er en del af konstruktionen i eux.

Eux bygger på, at man kan reducere i timer til undervisning på gymnasialt niveau, fordi eleverne har viden og kompetencer med fra undervisningen i erhvervsuddannelserne, som lærerne i gymnasiedelen umiddelbart kan bygge videre på. Men sådan er det ikke, viser vores undersøgelse. Derfor har vi brug for at undersøge, om der er skåret for hårdt i timerne til undervisning på gymnasialt niveau,

siger Carsten Eckhart.

Både Eckhart og Nordstrøm Hansen lægger vægt på, at eux-eleverne udstyres med studiekompetencer, der reelt sætter dem i stand til at følge undervisning på videregående uddannelser. Alt andet er uvederhæftigt og stikker eleverne blår i øjnene i markedsføringen af eux, betoner de to formænd samstemmende.

Begge formænd ser det som et afgørende tiltag, at skolerne arbejder målrettet på at styrke samspillet mellem lærerne på erhvervsuddannelserne og lærerne på det gymnasiale niveau i eux.

Skolerne er nødt til at skabe gode og stærke organisatoriske rammer om eux. Lærerne fra de to områder i uddannelsen skal have tid og plads til at arbejde tæt sammen om, hvordan undervisningen i fagene på erhvervsuddannelserne kan tones mod de gymnasiale niveauer, ellers kan vi ikke indfri de politiske målsætninger for eux,

understreger Annette Nordstrøm Hansen.

Carsten Eckhart bakker op og fremhæver samlæsning af fag som en anden stor udfordring, der truer kvaliteten i eux.

"Det er noget nær umuligt at tilrettelægge en undervisning i fx matematik, der skal målrettes den enkelte eux-uddannelse, når man som lærer står over for en klasse, der består af elever fra vvs-, elektriker-, lastvognsmekaniker- og datateknikerlinjen. Samlæsning af fag på tværs af eux-uddannelser giver ikke mening i ret mange fag, og det går ud over eleverne",

slutter Carsten Eckhart. 

Hovedkonklusioner i undersøgelsen

  • Der er grund til bekymring for eux-elevernes faglige niveau i de gymnasiale fag.
  • En stor del af underviserne peger på, at det faglige niveau i de gymnasiale fag er lavere blandt eleverne fra eux end blandt eleverne på htx.
  • Progressionen i undervisningen fra eud til de gymnasiale B- og A-niveauer er mangelfuld.
  • Eleverne har kun i begrænset omfang kompetencer med fra eud-fagene, der kan bygges videre på i de gymnasiale fag
  • Samspillet og samarbejdet mellem undervisere i de gymnasiale- og erhvervsfaglige fag i eux er ikke tæt organisatorisk forankret på hovedparten af skolerne.

Download undersøgelsen: Undersøgelse om eux fra IDA og GL.pdf

Se omtale i Gymnasieskolen​

Se også artikel i Jyllands-Posten 22. september 2015

Yderligere kommentarer:

Annette Nordstrøm Hansen, fmd. for GL, tlf. 26 24 71 04
Carsten Eckhart, fmd. Ingeniørforeningens Uddannelsesudvalg, tlf. 40 27 45 82

Emner: Uddannelsespolitik
Interessent: