Bekendtgørelse og nye læreplaner offentliggjort

Pressemeddelelse
 
Flere 24-timers prøver end i forslaget, men GL havde gerne set flere.

Undervisningsministeren har i dag udstedt en ny gymnasiebekendtgørelse og nye læreplaner for alle gymnasiale fag. GL glæder sig over, at ministeren har lyttet til sektoren og justeret afgørende steder, sammenlignet med det udkast der blev sendt i høring.

I det oprindelige udkast var antallet af prøver med 24-timers forberedelsestid nedsat fra 49 til 7. I den endelige bekendtgørelse er antallet af  24-timers prøver landet på 14.

Det oprindelige udkast lagde op til en alt for voldsom reduktion, som vi har opponeret kraftigt imod. Ikke mindst fordi både læreplansgrupper og de mange lærere, der deltog i fip-kurserne i forbindelse med tilblivelsen af læreplanerne, havde ønsket at bibeholde 24-timers prøverne i en række fag. Derfor glæder det os, at ministeren og forligspartierne har lyttet til sektoren, og så antallet af 24-timers prøver er øget. Dog havde vi gerne set, at man havde bibeholdt prøveformen i flere fag. Fx havde læreplansgruppen for historie ønsket at bibeholde 24-timers prøven, 

siger Annette Nordstrøm Hansen.

 

Der er ikke ændret i fordelingen af undervisningstid og fordybelsestid i forhold til udkastet. Her havde GL gerne set, at der ikke var blevet reduceret i tid til fordybelse, samt at fordybelsestiden var øremærket til skriftligt arbejde.

Jeg er enig i den politiske intention om at styrke elevernes skriftlige kompetencer. Men jeg er bange for, at timepuljen vil blive slugt til andre formål fx studieture og andre aktiviteter, som skolerne har svært ved at finansiere i disse nedskæringstider,

udtaler Annette Nordstrøm Hansen.

Desuden er der, som GL har ønsket, ændret i reglerne om virtuel undervisning i studieretningsforløbet, der nu er sat ned til max 20%, sammenlignet med forslaget om 25%.

Vi  afventer den nye eksamensbekendtgørelse. Her drøftes blandt andet adgangen til internettet samt forsøg med innovative prøveformer.

Emner: Gymnasiereform 2016
Interessent:  

Bekendtgørelse om degymnasiale uddannelser er tilgængelig her.

De nye læreplaner ertilgængelige her.

Bekendtgørelsen og læreplanerne træder i kraft d. 1. august 2017.

Det er vigtigt at bemærke, at den nye gymnasiebekendtgørelse skal læses i sammenhæng med Lov om de gymnasiale uddannelser, idet de elementer, der indgår i loven, ikke gentages i bekendtgørelsen.