Bedre veje til ungdomsuddannelser

 
 
Undersøgelserne fra KORA, SFI og EVA beskæftiger sig med de unge, som ikke får en ungdomsuddannelse. GL anbefaler, at 95%-målsætningen skærpes, og at der sættes uddannelsesmål for alle unge.

Fredag den 10. februar 2017 er undersøgelser fra KORA, SFI og EVA blevet offentliggjort. Undersøgelserne skal danne baggrund for de anbefalinger, som den regeringsnedsatte ekspertgruppe om ”Bedre veje til ungdomsuddannelser” kommer med inden for den nærmeste fremtid.

Undersøgelserne beskæftiger sig med de unge, som ikke får en ungdomsuddannelse. GL anbefaler, at 95%-målsætningen skærpes, og at der sættes uddannelsesmål for alle unge.

Det er en vigtig samfundsmæssig opgave at uddanne alle unge, og det vil være dybt uambitiøst ikke at have en ambition for alle unge,

mener Annette Nordstrøm Hansen.

I GL støtter vi op om anbefalingerne for indsatsen, men de har desværre ingen bund i virkeligheden. Men det burde de have, siger Annette Nordstrøm Hansen

Undersøgelserne fra KORA, SFI og EVA peger bl.a. på, at der skal være gode rammer for læring, bl.a. med små hold, hvor der er mulighed for tæt kontakt mellem elev og lærer. Desuden viser undersøgelserne, at der skal være mulighed for individuel støtte til eleverne, bl.a. med mentorer og tutorer, og at undervisningen differentieres samtidig med, at eleverne modtager tilstrækkelig feedback.

Det er indsatser, vi ved fungerer godt i de gymnasiale uddannelser. Derfor er de helt på linje med GL's politik,

siger GL-formanden og fortsætter

men de er under pres pga. de store nedskæringer. Når de nye 1. g-elever møder ind efter sommerferien, vil de opleve større klasser end tidligere. Det vil især ramme de sårbare unge, som risikerer at blive en del af restgruppen, fordi der bliver færre ressourcer at støtte op om eleverne med.

I GL bakker vi op om anbefalingerne for indsatsen, men de har desværre ingen bund i virkeligheden. Det burde de have,

slutter Annette Nordstrøm Hansen.

Emner: Uddannelsespolitik
Interessent: