Bare ånden lever videre

 
Af Mette Fjord Sørensen, Dansk Erhverv, og Annette Nordstrøm Hansen, GL, Dagens brev i Berlingske 23. maj 2016
Regeringens forslag om afskaffelse af AT er god, men det er afgørende, at alle timerne føres tilbage til fagene, så der både er tid til faglighed og flerfagligt samarbejde.

​​​​Teoretisk er tanken med AT, almen studieforberedelse i det almene gymnasium god. Ideen med AT er at give eleverne mulighed at kunne se fagene i sammenhæng. Men i praksis har AT været en barriere for det givende fagsamarbejde. Derfor er vi enige med regeringen i, at det er rigtigt at afvikle AT, og at timerne føres tilbage til fagene.

Selv om vi hejser flaget for afskaffelsen af AT, må afskaffelsen ikke betyde, at der ikke bliver fagsamarbejde. Det er vigtigt, at eleverne arbejder med autentiske problemer og åbner sig mod verdenen. Hvordan løser vi urbaniseringen og klimaforandringer? Kan vi få sunde fødevarer til fair priser, uden at det er på bekostning af miljøet? Mange aktuelle problemstillinger kan ikke ses inden for ét fag. Skal eleverne forstå, hvorfor plastik samler sig bestemte steder i verdenshavene og plastikkens betydning for økosystemerne, er der brug for, at eleverne i kemi lærer om plastik, i biologi om økosystemerne og hvilken betydning det har for mennesker at spise mikroplastik, mens mønstrene i havstrømme forstås i geografitimen.

Regeringens forslag om afskaffelse af AT er god, men det er afgørende, at alle timerne føres tilbage til fagene, så der både er tid til faglighed og flerfagligt samarbejde.

Både erhvervslivet og gymnasielærerne ser store fordele ved samarbejde mellem fagene. Derfor hilser vi regeringens udspil, om at fagene får ansvaret for fagsamarbejdet, velkommen. At AT nedlægges, og timerne føres tilbage til fagene, er afgørende for, at fagene kan samarbejde, når det giver mening. Det er afgørende, at den tid, der hidtil har været til fagsamarbejde føres tilbage til fagene, så fagene har undervisningstid til både det fagfaglige og det flerfaglige arbejde.

At eleverne i stedet for at skulle til AT-eksamen mundtligt skal forsvare deres store skriftlige opgave er også et fremskridt. Eleverne får mulighed for at vise, at de forstår det enkelte fag og forskellen på de metoder, der bruges. Samtidig får eleverne mulighed for at bekræfte, at de selv har skrevet deres opgave og kan samtale om den.

Emner: Uddannelsespolitik; Gymnasiereformudspil 2016
Interessent: