Alle for en mod mobning

 
 
Forebyggelse og bekæmpelse af mobning er en fælles sag, og derfor bakker GL op om ministerens kampagne.

Undervisningsministeren offentliggør torsdag den 18. august en antimobbekampagne under navnet "Alle for en mod mobning".

GL har deltaget i den arbejdsgruppe, som ministeren nedsatte, og GL's formand er enig i, at alle unge har krav på et liv med ungdomsuddannelse uden mobning. Forebyggelse og bekæmpelse af mobning er en fælles sag, og derfor bakker GL op om ministerens kampagne.

Alle_for_en.png 

GL har dog sammen med de andre underviserorganisationer gjort ministeren opmærksom på, at det er afgørende, at der er den nødvendige tid og de nødvendige ressourcer til skolerne, når initiativerne skal implementeres i praksis. Samtidig er det vigtigt at sikre, at undervisere og ledere har de nødvendige kompetencer til at spille nøglerollen i den praktiske implementering.

I ministeriets materiale - aktionsplan - kan man udover anbefalinger se den nyeste viden om mobning. Forskningen viser blandt andet, at mobning er et gruppefænomen, og derfor skal fokus i forebyggelse og bekæmpelse af mobning ikke blot være på mobberen og mobbeofferet, men på hele fællesskabet i en klasse eller på en ungdomsuddannelse.

Se materialet til ungdomsuddannelserne:
Ungdomsuddannelserpixi_mobning.pdf

Se mere på hjemmesiden: www.alleforenmodmobning.dk og på Facebook-siden Alle For En Mod Mobning.

Emner: Uddannelsespolitik
Interessent: