Adgang til hf fra 9. klasse giver ingen mening

 
Annette Nordstrøm Hansen, fmd. for GL og Verner Rylander Hansen, fmd. for Lederforeningen for VUC i Politiken 20. maj 2016
Hf bør være for de unge, der har lidt flere år og erfaringer med i bagagen.

Regeringen vil give adgang til hf fra 9. klasse. Dette er en dårlig idé, fordi det forringer uddannelseskravet til de videregående uddannelser og risikerer at føre til dårligere uddannede folkeskolelærere, politibetjente og socialrådgivere. Det kan vi ikke være bekendt. Regeringen lægger med udspillet til gymnasiereformen op til en markant ændring af hf-uddannelsen, der skal målrettes de mellemlange videregående uddannelser og gøre uddannelsen mere praksisorienteret.

Vi bifalder intentionerne om at hæve kvaliteten i uddannelsen og indrette uddannelsen efter dem, der vælger den, nemlig de lidt ældre og modne unge mennesker.

Men samtidig foreslår regeringen, at eleverne skal kunne tage en hf-uddannelse direkte efter 9. klasse. Og her knækker filmen.

hf.png 

Regeringens forslag skærer kravet om 10. klasse eller andre erfaringer væk, så uddannelseslængden afkortes med et år. Det er en selvmodsigelse at have intentioner om højere kvalitet og målrettet uddannelse og samtidig markant forringe uddannelseskravet til de korte og mellemlange videregående uddannelser, som mange hf'ere vælger. Folkeskolelærere, sygeplejersker, politifolk og socialrådgivere har brug for både modenhed og stærke kompetencer. Derfor er en afkortning af deres uddannelse med et år en dårlig idé.

Elevsammensætningen på hf er anderledes end på stx. Hf har en sweeperfunktion og samler dem op, der både har brug for en ny chance eller sidste chance for at få en uddannelse.

Det kan være unge voksne, der først sent er blevet motiverede til at tage en uddannelse, unge fra uddannelsesfremmede hjem, eller at livet har budt på udfordringer, som har gjort det svært at gennemføre en ungdomsuddannelse. Eller dem, der har haft brug for at modnes og styrke deres faglighed med 10. klasse.

Således er hf for dem, der har lidt flere år og erfaringer med i bagagen. Det giver et særligt læringsmiljø og er en del af hfuddannelsens særlige profil. Mange vælger netop hf af den grund. Det særlige læringsmiljø skal vi ikke afvikle ved at ændre hf's funktion til en smutvej til korte og mellemlange videregående uddannelser.

Hf spiller en vigtig rolle i forhold til at give unge, modne mennesker en chance for at få en uddannelse. Hf er og skal være anderledes end stx, for de, der vælger hf, skal have anderledes uddannelse, men ikke mindre uddannelse.
"De, der vælger hf, skal have anderledes uddannelse, men ikke mindre uddannelse"

Emner: Uddannelsespolitik; Gymnasiereformudspil 2016
Interessent: