12 pejlemærker for god undervisning

 
 
Undervisningsministeriet og lærernes faglige organisationer offentligør 12 pejlemærker for god undervisning.

​​​​​​​​​​​Hvad skal der til for at levere god undervisning, og hvordan styrker vi lærernes engagement og professionelle ansvar? De spørgsmål har Undervisningsministeriet og lærernes faglige organisationer (Danske Underviserorganisationers Samråd – DUS) i fælles​skab formuleret 12 pejlemærker for, som offentliggøres på en konference på Nationalmuseet 1. februar. 

 
Pejlemærkerne er ikke en facitliste, men et debatoplæg.

GL har som en del af DUS deltaget i arbejdet med at udforme pejlemærkerne.

Det er vigtigt for mig at understrege, at der er tale om pejlemærker og ikke en samlet facitliste for god undervisning. Sådan en findes nemlig ikke,
​​​​siger GL's formand Annette Nordstrøm Hansen.


Hun håber, at pejlemærkerne kan bruges til at sætte gang i drøftelser rundt omkring på de enkelte skoler.

For mig er det centralt, at lærere og ledere bruger pejlemærkerne til at drøfte, hvad god undervisning er, og hvad der skal til for at skabe og udvikle god undervisning. I den drøftelse indgår fx spørgsmål om, hvilke rammer lærere og ledelser opfatter som gode og fremmende for undervisningen, og om rammerne er til stede på skolerne i dag. Det er vigtige spørgsmål at tage fat på, ikke mindst i en tid, hvor en ny gymnasiereform skal implementeres under vanskelige vilkår med nedskæringer og afskedigelser på skolerne,

understreger Annette Nordstrøm Hansen.

 

Ud over de 12 pejlemærker offentliggør Undervisningsministeriet og DUS også et litteraturstudium om lærernes engagement og professionelle ansvar, som Rambøll har udført for parterne. ​Se rapporten her.

De 12 pejlemærker for god undervisning:​


​ Formål og værdier​​
 ​1. 
God undervisning fremmer elevernes  faglige, sociale og personlige udvikling og dannelse og lev​er op til  uddannelsernes mål, formål og  værdier.

 Rammer og forudsætninger for god undervisning
 2. God undervisning bygger på lærerens engagement, motivation og professionelle ansvar og dømmekraft.

 3. God undervisning udføres og  udvikles af fagligt og pædagogisk kompetente og opdaterede lærere.​

​ 4. God undervisning sker inden for  tidsmæssige, fysiske og organisatoriske rammer, der skaber  rum til faglig dialog, udvikling, planlægning, opfølgning og feedback.

 5. God undervisnin​g udvikles fagligt  og​ pædagogisk i et miljø præget af ​tillid, åbenhed og samarbejde.​​
 God undervisning - i samspillet  mel​lem lærer og elever
​ 6.
 God undervisning har faglig ambition, en tydelig​​​ retning og  struktur.
​​
 7. God undervisning bygger på  høje forventninger til alle elever  og fremmer elevernes  progression.

 ​8. God undervisning fremmer og  praktiserer demokratiske  principper.

 9.​ God undervisning bygger videre på og udvider ​elevernes erfaringsverden.

 10. God undervisning sker i et  trygt læri​ngsmiljø med rum til at  stille spørgsmål, reflektere og  begå fejl.

 ​11. God undervisning bygger på  gensidig respekt mellem lærere og elever.
 ​
 ​​12. God undervisning er varieret og sætter elevgruppens mangfoldige kompetencer i spil.​​

Emner: Uddannelsespolitik; Uddannelse
Interessent:  

​​