Investér i uddannelse

 
 
Afkodning af fake news skal læres i gymnasiet, men nedskæringer bekymrer

Fake News, misinformation og manipulation er et stigende problem, og her har gymnasieuddannelserne en væsentlig rolle i at lære eleverne at skelne mellem sandt og falsk. Uddannelse er uomgængelig, når det drejer sig om at sikre, at unge får de nødvendige redskaber til at kunne navigere i en stadigt mere omfattende og kompleks nyhedsstrøm. Misinformation og fake news er blevet en del af vores hverdag, og det kræver indsigt, kritisk sans og selvstændig refleksion at afkode, hvornår der ikke tales sandt. Derfor nytter det ikke at fortsætte nedskæringerne på gymnasieuddannelserne, så der ikke er tid til at undervise i helt aktuelt stof.

1.000 færre lærere 

De foreløbige nedskæringer har betydet, at der i indeværende skoleår er 1.000 færre gymnasielærere end i sidste skoleår til det samme antal elever, og nedskæringerne og afskedigelserne fortsætter. Konsekvensen af nedskæringerne er, at der er mindre tid til den enkelte elev.

Frederiksberg Gymnasium.jpg 

12 pct. færre ressourcer til den enkelte gymnasieelev

Samlet vil regeringen fra 2016 til 2020 skære tilskuddet til den enkelte gymnasieelev med gennemsnitligt 12 pct. Det svarer til, at sektoren får 1,6 mia. kr. mindre til samme antal elever i 2020 (og endnu mindre, hvis der er færre elever) ud af en 2015-ramme på 13 mia. kr. ​I den politiske debat er uddannelse devalueret til en udgift og ikke en investering til gavn for den enkelte unge og til gavn for demokratiet og samfundet.

Nedskæringerne og afskedigelserne betyder, at kvaliteten af gymnasieuddannelserne forringes. Politikernes intentioner om høj kvalitet rimer ikke på nedskæringerne.

Stol på uddannelse - også i fremtiden 

Formålet med gymnasieuddannelserne er at gøre eleverne parat til videre uddannelse og til at agere i det demokratiske samfund. Unge mennesker dannes i høj grad igennem gymnasietiden.

Det, der har størst betydning for at eleverne lærer, er lærernes engagement og relation til den enkelte elev, variation i undervisningen, formativ evaluering og differentieret undervisning. Parametre, der også er indsatsområder i den gymnasiereform, der skal implementeres fra sommeren 2017.

Men det kræver tid at gennemføre undervisning af høj kvalitet. Fake News er et eksempel på, at det er vigtigt, at lærerne underviser i aktuelt og opdateret stof.

Når færre lærere skal undervise det samme antal elever, bliver konsekvensen, at der ikke er plads til det personlige engagement i den enkelte elev, og til at give den enkelte elev faglig vejledning og konstruktive, individuelle tilbagemeldinger. Der er ikke tid til den ekstra indsats, som både den elev, der skal have en ekstra udfordring, har brug for, og den elev, der er udfordret fagligt eller socialt, særligt har brug for.

Nedskæringer på uddannelse er kortsigtede besparelser med langsigtede konsekvenser. Stol på uddannelse. Også i fremtiden.

Få et overblik over nedskæringer her.

Emner: Økonomi
Interessent: