Internationale undersøgelser

Oversigtsside
 
OECD udgiver regelmæssigt en række undersøgelser, der har stor indflydelse på den uddannelsespolitiske debat i medlemslandene.

​​​​​​​​​​​​​​​​​OECD udgiver regelmæssigt en række undersøgelser, der har stor indflydelse på den uddannelsespolitiske debat i medlemslandene. Hvert år udsender man publikationen Education at a Glance, der er en slags statistisk årbog for uddannelsesområdet, hvor man sammenligner ca. 30 indikatorer for udviklingen på uddannelsesområdet i OECD landene.

Størst opmærksomhed og indflydelse på udviklingen af mange landes skolesystemer har PISA undersøgelsen fået. Den udkommer hvert tredje år og viser, hvordan de 15½ årige klarer sig i læsning, matematik og naturfag. Undersøgelsen vokser hver gang og omfattede nu 72 lande i PISA 2015 og 80 lande i PISA 2018, der dækker over 80 % af verdensøkonomien.

PISA måler eleverne og spørger skolelederne om en række forhold omkring skolernes virke. Lærerorganisationerne har kritiseret, at man ikke får belyst lærernes rolle i relation til, hvordan uddannelsessystemerne fungerer. OECD har derfor bl.a. i løbende dialog med lærerorganisationerne udviklet TALIS. Det er et lærersurvey, der belyser lærernes forhold. Her ses på læringsmiljøet, på hvor meget efteruddannelse lærerne får og på, hvordan ledelsen på skolerne støtter lærerne i deres arbejde. TALIS blev lavet første gang i 2008 og omfattede den gang alene lærerne i de ældste klasser i grundskolen. Næste TALIS udsendes i 2013 og vil i en række lande, bl.a. i Danmark, også omfatte både de yngste klasser og ungdomsuddannelserne.

 

 

Den europæiske sprogprishttps://www.gl.org/uddannelse/internationalt/rapporter/Sider/Den-europæiske-sprogpris.aspxDen europæiske sprogprisUddannelses-og forskningsministeriet gør opmærksom på muligheden for at søge den europæiske sprogpris.
TALIS 2013: lærere vil gerne have ledelsen med ind i klasseværelsethttps://www.gl.org/uddannelse/Sider/TALIS.aspxTALIS 2013: lærere vil gerne have ledelsen med ind i klasseværelsetLærerne er generelt tilfredse med deres arbejde, men savner feedback i dagligdagen fra deres ledelse.
Education at a Glance 2013https://www.gl.org/uddannelse/internationalt/rapporter/Sider/Education-at-a-Glance-2013.aspxEducation at a Glance 2013Den internationale, statistiske årbog om uddannelse er udkommet. Den viser bl.a., at en ungdomsuddannelse giver langt mindre risiko for arbejdsløshed - og at Danmark fortsat sikrer for få en ungdomsuddannelse.
Education at a Glance 2011https://www.gl.org/uddannelse/internationalt/rapporter/Sider/Education-at-a-Glance-2011.aspxEducation at a Glance 2011OECD har den 13. september 2011 udgivet rapporten Education at a Glance, som sammenligner en række indikatorer på uddannelsesområdet.
PISAhttps://www.gl.org/uddannelse/internationalt/rapporter/Sider/PISA.aspxPISAPISA er OECD's undersøgelse af de 15½ åriges færdigheder specielt inden for områderne læsning, matematik og naturfag. PISA står for Programme for International Student Assessment og fokuserer på de unges evne til at anvende deres viden og kompetencer i forhold til opgaver, som afspejler, hvad de møder i det virkelige liv.
Education at a Glance 2010https://www.gl.org/uddannelse/internationalt/rapporter/Sider/Education-at-a-Glance-2010.aspxEducation at a Glance 2010OECD har den 7. september 2010 udgivet rapporten Education at a Glance, som sammenligner en række indikatorer på uddannelsesområdet. Gymnasieskolernes Lærerforening glæder sig over, at OECD-rapporten viser, at Danmark er det land, hvor der er den største samfundsnytteværdi ved at tage en gymnasial uddannelse.
Internationale undersøgelserhttps://www.gl.org/uddannelse/internationalt/rapporterInternationale undersøgelserOECD udgiver regelmæssigt en række undersøgelser, der har stor indflydelse på den uddannelsespolitiske debat i medlemslandene.
Education at a Glancehttps://www.gl.org/uddannelse/internationalt/rapporter/Sider/Education-at-a-Glance.aspxEducation at a GlanceOECD udsender årligt en statistisk årbog - Education at a Glance, EAG, med 29 indikatorer for hvordan udviklingen er på uddannelsesområdet i de 35 OECD lande og i 11 partnerlande.
TALIShttps://www.gl.org/uddannelse/internationalt/rapporter/Sider/TALIS.aspxTALISTALIS er OECD's internationale lærerundersøgelser. Hvor PISA ser på elevers læringsudbytte ser TALIS på, hvilke faktorer der påvirker, når lærerne skal lave god undervisning.

Emner:  
Interessent: