Internationale undersøgelser

Oversigtsside
 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​OECD udgiver regelmæssigt en række undersøgelser, der har stor indflydelse på den uddannelsespolitiske debat i medlemslandene. Hvert år udsender man publikationen Education at a Glance, der er en slags statistisk årbog for uddannelsesområdet, hvor man sammenligner ca. 30 indikatorer for udviklingen på uddannelsesområdet i OECD landene.

Størst opmærksomhed og indflydelse på udviklingen af mange landes skolesystemer har PISA undersøgelsen fået. Den udkommer hvert tredje år og viser, hvordan de 15½ årige klarer sig i læsning, matematik og naturfag.

PISA måler eleverne og spørger skolelederne om en række forhold omkring skolernes virke. Lærerorganisationerne har kritiseret, at man ikke får belyst lærernes rolle i relation til, hvordan uddannelsessystemerne fungerer. OECD har derfor bl.a. i løbende dialog med lærerorganisationerne udviklet TALIS. Det er et lærersurvey, der belyser lærernes forhold. Her ses på læringsmiljøet, på hvor meget efteruddannelse lærerne får og på, hvordan ledelsen på skolerne støtter lærerne i deres arbejde.​

Emner:  
Interessent: