TALIS

 
 
TALIS er OECD's internationale lærerundersøgelser. Hvor PISA ser på elevers læringsudbytte ser TALIS på, hvilke faktorer der påvirker, når lærerne skal lave god undervisning.

​TALIS er OECD's internationale undersøgelse af forhold i og omkring undervisningen i grundskolen og på ungdomsuddannelser. TALIS har til formål at imødekomme både et internationalt og et nationalt behov for viden om, hvordan man sikrer grundlaget for god undervisning.

TALIS.jpg 

34 lande deltog i TALIS 2013, deriblandt Norge, Sverige, Finland, Island og Danmark. Næste TALIS kommer i 2018.

EVA stod bag analyse og afrapportering af den danske undersøgelse, som har fokus på resultater fra den danske del af lærer- og lederundersøgelsen TALIS 2013. Denne undersøgelse giver et bredt billede af nøgleforhold på danske grundskoler og ungdomsuddannelser. Undersøgelsen afdækker forhold som undervisningspraksis, feedback og evalueringskultur, kompetenceudvikling, skoleklima samt skoleledelse. Denne afdækning giver viden om det danske skolesystem, der kan støtte udviklingen af skoler og medvirke til at øge kvaliteten i uddannelserne.

TALIS 2013 undersøger tre uddannelsesniveauer, der i Danmark svarer til: 1) grundskolens 0.-6. klasse, 2) grundskolens 7.-10. klasse og 3) ungdomsuddannelser. Der er til TALIS 2013 udarbejdet to spørgeskemaer – et til lærere og et til ledere på hvert af de tre uddannelsesniveauer. I alt deltog 5251 danske lærere og 350 danske ledere fra de tre uddannelsesniveauer.

I kan her ser resumeet af den danske TALIS 2013 rapport:

resume-talis-2013-oecds-laerer-og-lederundersogelse.pdf 

og her kan i læse OECD's pjece om TALIS 2018:

TALIS_2018_brochure_ENG.pdf 

Emner:  
Interessent: