Education at a Glance

 
 
OECD udsender årligt en statistisk årbog - Education at a Glance, EAG, med 29 indikatorer for hvordan udviklingen er på uddannelsesområdet i de 35 OECD lande og i 11 partnerlande.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Indikatorerne viser hvor mange ressourcer landene anvender på uddannelse, hor de anvender dem og hvordan de anvender dem. Et eksempel på en indikator, der har været meget omdiskuteret er en opgørelse over hvor mange lektioner en lærer afholder bag katederet. Problemet er, at landene indberetter forskelligt. Nogle indberetter et skøn, andre det planlagte timetal og Danmark indberetter det faktisk afholdte antal timer. Men antallet af timer bag katederet viser kun en del at lærerens arbejde med at uddanne eleverne. Læreren vejleder elever under projektopgaver, kommenterer deres skriftlige arbejder, og bruger tid på ekskursioner mv. I nogle lande - som i Danmark, er det politisk også besluttet at lægge stor vægt på eksamen og bruge mange ressourcer herpå. Samtidig har vi i Danmark indført undervisningsreformer, der betoner et udvidet undervisningsbegreb, der gør det misvisende at se på katedertimetallet som udtryk for, hvor meget en lærer arbejder eller hvor meget eleverne undervises.

Se nærmere om de indikatorer EAG anvender her: EAG indikatorer​

På OECDs hjemmeside kan man se de enkelte EAG rapporter og OECD laver et dansk resume af rapporten, der kan ses her: EAG2016 dansk resumé​

Uddannelsesministeriet har lavet en rapport om EAC 2016 i dansk perspektiv, der kan ses her: EAG2016 i dansk perspektiv

OECD sætter hvert år fokus på et udvalgt område. Nogle gange er der ikke særligt fokus på de gymnasiale uddannelser - andre gange giver EAG rapporten anledning til en del debat herhjemme på GL's område. Nedenfor er der eksempler på år, hvor GL har lavet nyhedshistorier for at nuancere pressens udlægning af EAG rapporten.

 

 

Education at a Glance 2013https://www.gl.org/uddannelse/internationalt/rapporter/Sider/Education-at-a-Glance-2013.aspxEducation at a Glance 201324-06-2013 22:00:00Den internationale, statistiske årbog om uddannelse er udkommet. Den viser bl.a., at en ungdomsuddannelse giver langt mindre risiko for arbejdsløshed - og at Danmark fortsat sikrer for få en ungdomsuddannelse.
Education at a Glance 2011https://www.gl.org/uddannelse/internationalt/rapporter/Sider/Education-at-a-Glance-2011.aspxEducation at a Glance 201112-09-2011 22:00:00OECD har den 13. september 2011 udgivet rapporten Education at a Glance, som sammenligner en række indikatorer på uddannelsesområdet.
Education at a Glance 2010https://www.gl.org/uddannelse/internationalt/rapporter/Sider/Education-at-a-Glance-2010.aspxEducation at a Glance 201006-09-2010 22:00:00OECD har den 7. september 2010 udgivet rapporten Education at a Glance, som sammenligner en række indikatorer på uddannelsesområdet. Gymnasieskolernes Lærerforening glæder sig over, at OECD-rapporten viser, at Danmark er det land, hvor der er den største samfundsnytteværdi ved at tage en gymnasial uddannelse.

Emner: Education at a Glance
Interessent: