Education at a Glance 2013

Undersøgelse; Notat
Education at a Glance, OECD
Den internationale, statistiske årbog om uddannelse er udkommet. Den viser bl.a., at en ungdomsuddannelse giver langt mindre risiko for arbejdsløshed - og at Danmark fortsat sikrer for få en ungdomsuddannelse.

​OECD har tirsdag den 25. juni 2013 udsendt den statistiske årbog om uddannelsessektoren, Education at a Glance 2013.

 

 

I årets udgave er der hovedfokus på problemet med ungdomsarbejdsløsheden, og rapporten viser, at risikoen for at ende i arbejdsløshed er markant lavere, hvis man gennemfører en uddannelse.​

www.oecd.org-edu-eag2013 (eng)--FINAL 20 June 2013.pdf.png
OECD: risikoen for at ende i arbejdsløshed er markant lavere, hvis man gennemfører en uddannelse

Får man en ungdomsuddannelse, så man kan fortsætte på en videregående uddannelse, falder gennemsnitsarbejdsløsheden til blot 5%. Det skal sammenholdes med, at der i OECD-landene i gennemsnit er hele 40% af de, der ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, der er uden beskæftigelse. 

Rapporten viser endvidere, at der stadig er 13% af de 15-19 årige i Danmark, der ikke er i gang med en uddannelse. Set i forhold til regeringens målsætning om, at 95% af en årgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse, så burde der maximalt være 5%, der ikke er i gang.

Tallene fra OECD understreger, at der er behov for at sikre, at både gymnasieuddannelserne og erhvervsuddannelserne har et attraktivt tilbud til de unge, hvis Danmark skal reducere antallet af unge uden uddannelse fra 13% til 5% inden for få år.

Emner: Education at a Glance
Interessent: Gymnasielærer; Leder