Skoleudvikling for en god begyndelse i livet

 
 
EU Kommissionen offentliggjorde tirsdag den 30. juni 2017 sin meddelelse om skoleudvikling og fremragende undervisning for en god begyndelse i livet.

​Meddelelsen indeholder flere interessante udmeldinger set med lærerøjne. Det er formuleringer, hvor man ser nytten af at den europæiske lærerforening ETUCE har været repræsenteret i det bagvedliggende arbejde i kommissionens tematiske arbejdsgruppe om skoleudvikling (hvor ETUCE er repræsenteret af en GL repræsentant) :

Investering i mennesker, og især unge, er en topprioritet for Europa. Uddannelse af høj kvalitet for alle vil hjælpe Europa med at nå sine økonomiske og sociale mål. Men man siger også: Skolerne spiller en central rolle for livslang læring, og der er derfor behov for at forbedre skoleuddannelsens kvalitet og effektivitet​.

cms-quote-education-package.jpg
 

Her er der behov for reformer, da

  • ​Der er svagheder i kompetenceudviklingen inden for skoleuddannelse.
  • Skoleuddannelse udnyttes ikke altid fuldt ud til at fremme lighed og social retfærdighed.
  • Tempoet i den teknologiske udvikling og den digitale udvikling har en markant indvirkning på vores økonomier og samfund, og skolerne er nødt til at tage bedre hensyn til denne nye virkelighed.

Reformer er et nationalt anliggende med EU Kommissionen nævner, at der er tre områder, hvor der er behov for handling, og hvor støtte på europæisk plan kan bidrage til at løse ovennævnte problemer:

1. Udvikling af bedre og mere inkluderende skoler
2. Støtte til læreres og skolelederes indsats for at opnå undervisning og læring af høj kvalitet
3. Styring af skoleuddannelsessystemer: mere effektive og retfærdige systemer.

 
Under støtte til lærerne nævnes bl.a.: 
Mere attraktive karrierer inden for undervisning. Dygtige og motiverede lærere, som værdsættes, er af central betydning for fremragende uddannelse. Løn, ansættelsesvilkår og overblik over karrieremulighederne er af stor betydning for at gøre erhvervet mere attraktivt. Lærere har behov for særlig støtte i deres karrieres tidlige fase.

 

 
Læs kommissionens meddelelse: Skoleudvikling for god begyndelse.pdf
Emner: EU; Arkiveret international nyhed
Interessent: