Nyt GL solidaritetsprojekt i Georgien

 
 

GL gennemfører solidaritetsarbejde i Georgien. Solidaritetsarbejdet er et samarbejde med den georgiske gymnasielærerorganisation, ESFTUG. Projektets formål er at fremme demokratisk skoleudvikling og bidrage til at opbygge uddannelsespolitisk kapacitet i Georgien og støttes af Udenrigsministeriets Naboskabspulje via CISU (Civilsamfund i Udvikling).

I projektet indgår en række seminarer, hvor danske gymnasielærere afholder kurser i Georgien om nye undervisningsformer. Seminarerne retter sig mod forskellige temaer, som nye feedbackformer, klasseledelse, elevinddragelse og 21th century skills. Temaerne skal inspirere de georgiske lærere til at forny undervisningsformerne og bruges også af ESFUG i dialog med det georgiske undervisningsformer om ændringer i curriculum og styrkelse af læreruddannelsen. De deltagende lærere og GL oplever stor interesse for at arbejde med danske erfaringer fra det danske uddannelsessystem, og at arbejdet også har betydning for den udvikling af undervisningssystemet, som er i gang i Georgien.  

For spørgsmål, kontakt gerne international koordinator i GL, Anders Pors, ap@gl.org 

 


Emner: Internationalt; International nyhed
Interessent: