GL's solidaritetsarbejde

 
 
Oversigt over GL's seneste solidaritetsprojektet.

​​​​​​​​​​​​​​​GL-projekt i Georgien 2021

GL gennemfører solidaritetsarbejde i Georgien. Solidaritetsarbejdet er et samarbejde med den georgiske gymnasielærerorganisation, ESFTUG. Projektets formål er at fremme demokratisk skoleudvikling og bidrage til at opbygge uddannelsespolitisk kapacitet i Georgien og støttes af Udenrigsministeriets Naboskabspulje via CISU (Civilsamfund i Udvikling).
​​​​​​​​​​​​

GL-projekt i Georgien 2017

GL fik 22.5.17 en bevilling på ca. ½ mio. kr. fra Udenrigsministeriets Naboskabspulje via CISU (Civilsamfund i Udvikling) til et samarbejde med den georgiske gymnasielærerorganisation, ESFTUG. Projektets formål er at fremme demokratisk skoleudvikling og bidrage til at opbygge uddannelsespolitisk kapacitet i Georgien.

GL-projekt i Tunesien 2016-17

GL har for en bevilling på ca. 1 mio. kr. fra DEMENA puljen, Det Arabiske Initiativ, gennemført et samarbejde med den tunesiske gymnasielærerorganisation, SGES, om at fremme en demokratisk skoleudvikling. Det arabiske initiativ er nu omlagt og afløst at et nyt DAPP program. Projektet er derfor foreløbig afsluttet samtidig med, at vi sonderer mulighed for fortsatte aktiviteter under DAPP-projektet.

GL-projekt i Egypten 2012-15 

GL fik fra  Udenrigsministeriets Frihedspulje/Det arabiske Initiativ bevilget i alt knap 3 mio. kr. til et projekt i Egypten i samarbejde med den uafhængige egyptiske lærerforening ISTT. I første fase fik vi knap 2 mio. kr. til et skoledialogprojekt i Egypten til at lærere fra 10 danske skoler kunne etablere en skoledialog med 15 egyptiske skoler. Modellen var, at der blev gennemført 4 seminarer i Egypten om relevante skoleudviklingstemaer, som de deltagende skoler så efterfølgende har arbejdet med at følge op på. Du kan se hele projektbeskrivelsen af 1. fase her. I anden fase fik vi knap 1 mio. kr. til at videreføre projektet med yderligere seminarer, der kunne inddrage flere egyptiske lærere i projektet og dermed sikre en større varig effekt af indsatsen.

Uddannelsespolitisk arbejde i Sydafrika (2005-2011)

GL havde fra 2005 et solidaritetsprojekt i Sydafrika, hvor GL med støtte af Projektrådgivningens NGO-bevilling, Minipuljen, hjælper den sydafrikanske lærerorganisation med en kapacitetsopbygning af deres uddannelsespolitiske arbejde. Projektet afsluttedes i efteråret 2011. I forlængelse af de uddannelsespolitiske seminarer som projektet har gennemført i fire provinser, har der lokalt været​​ en række kaskadeaktiviteter, hvor deltagerne har videreformidlet deres nye indtryk og viden fra seminarerne til medlemmerne lokalt på skoler og ved regionsmøder rundt om i provinserne. Projektet har også været nyttigt for de danske lærere og skoler, der har været involveret i projektet, og som har fået inspiration til den daglige undervisning gennem det indblik man har fået ved kontakten til de sydafrikanske lærere. I flere tilfælde er der knyttet bånd mellem deltagerne i de to lande, hvor kontakten fortsætter ud over projektperioden.

​​​

GL har før ovenstående gennemført følgende solidaritetsprojekter

2003-2006. Skoledialog med kristne skoler på Vestbredden i Palæstina med støtte fra Projektrådgivningen (Danidas NGO-bevilling).
1997-2001. Skoledialog med skoler i Bosnien-Herzegovina med midler fra Øststøtten.
1993-1996. Skoleudviklingsprojekt i Litauen med midler fra Øststøtten.
Emner: Internationalt; Solidaritetsarbejde
Interessent: