GL's formand til topmøde om lærerprofessionen

 
 
Annette Nordstrøm Hansen, Anders Bondo og undervisningsminister Christine Antorini er i disse dage til internationalt topmøde, hvor der også bliver tid til at drøfte temaer fra den hjemlige uddannelsesdagsorden.
​​For fjerde gang er GL's formand inviteret til at deltage i et topmøde, hvor en række lande, der har klaret sig godt i PISA eller som har vist fremskridt, mødes for at drøfte, hvad der er afgørende for en ønskelig skoleudvikling. Det er møder, der er organiseret i et samarbejde mellem OECD og den globale lærerorganisation Education International. Denne gang afvikles mødet i dagene 28-29. marts 2014 i Wellington, hvor den New Zealandske regering er vært for arrangementet.   På topmødet skal de 13 delegationslande blandt andet diskutere, hvordan man skaber et læringsmiljø, hvor alle elever udfordres. Det spændende i konceptet er, at landene kun kan deltage, hvis de møder op i en delegation, hvor undervisningsministeren kommer sammen med de to største lærerforeningsformænd. Det er i erkendelsen af, at en skoleudvikling kun kan lykkes, hvis der er en god dialog mellem undervisningsministeriet og lærerne.Fra starten har PISA haft to grundlæggende dimensioner: at give inspiration til at fremme det faglige niveau i læsning, regning og naturvidenskab.at udvikle skolen, så man mindskede uligheden i skolefærdigheder mellem elevgrupper.Det er den sidste dimension, der er i fokus for dette topmøde. Her skal landene drøfte tre hovedtemaer: Hvordan tiltrækker vi dygtige lærere til skoler med stort behov?Hvordan skabes et læringsmiljø hvor alle elever udfordres?Hvordan sikrer man lighed i et stadig mere diversiferet skolesystem?  Alt efter hvor man er i skolesystemet, er der forskellige ting til debat, fx om hvor langt man kan gå med inklusion i skolen. Men væksten i gymnasiefrekvensen og overgang til selveje giver også temaerne stor aktualitet for GL.Men nytteværdien af at deltage i en sådan konference rækker videre end at præge debatten mellem de 13 delegationslande og de yderligere 9 observatørlande – en debat, der får indflydelse på OECD's fremtidige arbejde. Det i 3-4 dage at være sammen med undervisningsministeren og formand og næstformand for Danmarks Lærerforening skaber også en sjælden lejlighed til at drøfte temaer fra den hjemlige uddannelsesdagsorden på en langt dybere og samtidig mere uformel måde, end man når på korte formelle forhandlingsmøder. Her vil der være tid til at forklare og begrunde på en måde, der kan være med til at præge kommende beslutninger – og her venter både debat om afgangskrav til, og serviceeftersyn af de gymnasiale uddannelser lige om hjørnet. ​Formanden blogger fra topmødet. Hør New Zealands undervisningsministers velkomstvideo til topmødet:  
Emner: Teaching Summit; Topmøde; Arkiveret international nyhed
Interessent:  
​Formanden blogger fra topmødet