Internationalt lærersamarbejde

 
 

​​​​​​​​​​GL har et tæt samarbejde med andre lærerorganisationer i international sammenhæng. I Danmark er GL sammen med de andre danske lærerorganisationer i DUS (Danske Underviserorganisationers Samråd) samarbejdet med til at finansiere et kontor i Bruxelles - DLi (Danske Lærerorganisationer International). Kontoret varetager DUS-organisationernes interesser inden for uddannelses- og arbejdsmarkedspolitik på EU-niveau.

De nordiske lærerorganisationer samarbejder i NLS, der tilsammen repræsenterer over 500.000 lærere i de nordiske lande. Dels mødes de nordiske lærerforenigers formænd to gange årligt til styrelsesmøder og dels deltager GL i sektorsamarbejdet på gymnasie- og erhvervsuddannelsesområdet, hvor sektorrepræsentanter mødes to gange årligt. Herudover organiserer NLS en række temakonferencer.

Globalt samarbejder lærerorganisationerne i EI - Education International, der repræsenterer over 32 mio. lærere.  
EI's arbejde kan opdeles i to hovedkategorier. Det uddannelsespolitiske arbejde, hvor GL er med til at drøfte EI's holdning og indsats over for OECD, UNESCO og EU er direkte interessevaretagelse også for GL's medlemmer. Alle er bevidste om fx OECD's PISA undersøgelses indflydelse på de nationale uddannelsespolitikker. Til næste år iværksætter OECD et stort lærersurvey, TALIS, som også vil berøre GL's medlemmer. Her er dialogen mellem EI og OECD om undersøgelsen meget vigtig for at sikre, at undersøgelsen både bliver meningsfuld og anvendelig efterfølgende. En effektiv måde at følge arbejdet på er at være aktiv i EI og i den europæiske region i EI, der kaldes ETUCE. Derfor er GL med til at præge lærerorganisationernes fælles politik og den tilbagemelding lærerne giver OECD og EU i den sociale dialog, der er veludbygget i EU.

Der er lande, hvor lærernes ret til at organisere sig ikke er en selvfølge, og selv i flere vestlige lande er lærernes forhandlingsret under angreb. Her bliver det andet hovedformål med GL's EI medlemskab, det solidariske. EI spiller en væsentlig rolle, når fagligt aktive lærere skal beskyttes mod forfølgelse. EI er med til at overvåge de faglige rettigheder og kan iværksætte støttekampagner, når der sker overgreb. Ofte gør det en forskel.
 
Det internationale lærerorganisationssamarbejde mevirker til at sikre lærernes rettigheder og et ordentligt uddannelsessystem med kvalitetsuddannelse til alle. 

Emner: Internationalt
Interessent: