Ny ressourcefordeling for ungdomsuddannelserne?

Projektbeskrivelse; Debatindlæg; Undersøgelse
Projekt
Regeringen har varslet en ændring af det taxametersystem, som vi kender i dag for at indføre en form for socialt taxameter. En sådan ændring vil give anledning til debat af hele taxametersystemet – en debat GL byder velkommen.

​​GL har en ide om, hvor vi ønsker taxametersystemet skal bevæge sig hen. De primære udgifter til undervisningen er koblet til klassen – derfor bør taxameteret primært gives som et klassetaxameter. Samtidig er det vigtigt, at skolerne får samme vilkår for at drive skole, og det kan betyde, at ressourcefordelingen skal differentieres ift. elevgruppen – enten via et læse- skrivetaxameter eller ved en form for socialt taxameter. Det såkaldte færdiggørelsestaxameter skal afskaffes, da det i bedste fald ikke gør nogen forskel, og i værste fald fastholder de forkerte elever og straffer skoler med uforskyldt stort frafald.

GL håber, at den kommende debat også vil dreje sig om, hvordan selvejet gøres bedst muligt til gavn for den enkelte elev og samfundet. Er konkurrence altid godt? GL mener, at der er behov for en hjælpende hånd fra politisk side. På linje med klasseloftet skal der være regler for kapacitetsforøgelse, elevfordelingen (som der i dag allerede findes for stx/hf), samarbejde om udbud og oprettelse af fag og studieretninger mv. 

Cevea-taxameter-projekt.jpg

For at kvalificere taxameter- og selvejedebatten yderligere har GL medfinansieret et projekt med titlen "Ny ressourcefordeling for ungdomsuddannelserne?" udført af Cevea. Med projektet ønsker Cevea at undersøge fordele og ulemper ved den nuværende finansieringsmodel/styreform og komme med forslag til forbedringer. Det er forventningen, at resultatet af projektet foreligger i foråret 2013.

Projektbeskrivelsen kan ses her:
Ny ressourcefordeling for Ungdomsuddannelser - CEVEA-projektbeskrivelse.pdf

Se i øvrigt GL-formandens kommentar her.

 

Om taxametersystemet i dag

De gymnasiale uddannelser finansieres via taxametersystemet. Udover forskellige former for institutionstilskud/grundtilskud får skolerne et kronetilskud pr. årselev. Taksterne for hhx, htx, hf og stx er forskellige, men de er alle delt i et tilskud til fællesudgifter, bygningsudgifter og undervisningsudgifter. På trods af denne opdeling i tilskudssystemet, bliver alle pengene uddelt som et bloktilskud. Det betyder, at skolen frit kan disponere over midlerne på tværs af de enkelte formål.

Taksterne fastsættes årligt gennem politisk forhandling via finansloven. GL følger finanslovsarbejdet tæt og ser på taxameterstyringens konsekvenser for alle de gymnasiale uddannelser med særlig fokus på økonomiens betydning for kvaliteten i ydelserne. Læs mere om finanslov.

Emner: Taxameter
Interessent: