Pædagogikumtaxameteret

Brev til ministeren; Notat; Debatindlæg
Brev til Børne- og Undervisningsminister Christine Antorini
Et fælles omkostningsdækkende pædagogikum-taxameter vil løse en del af den økonomiske skævvridning, der er i dag ift. at uddanne pædagogikumkandidater, mener Rektorforeningen, Danske Erhvervsskoler, VUC-lederforeningen og GL i en fælles henvendelse til ministeren.

​​I dag oplever mange skoler, som ligger langt fra universitetsbyerne, at de uddanner rigtig mange pædagogikumkandidater, som efterfølgende bliver ansat på store, centralt beliggende skoler.

Derfor har Rektorforeningen, Danske Erhvervsskoler/Lederne, VUC-lederforeningen og GL skrevet et fælles brev til Børne- og Undervisningsminister Christine Antorini med opfordring til, at der udvikles et fælles omkostningsdækkende pædagogikum-taxameter, så den økonomiske skævvridning, der er i dag, kan elimineres.

Brev-til-Antorini-Paed-Taxameter.jpg
I brevet henvises bl.a. til en rapport fra EVA med evaluering af pædagogikumordningen, hvoraf det fremgår, at de er stor forskel på, hvor mange kandidater de enkelte skoler uddanner set ift. det samlede lærerbehov. Endvidere henvises til ministeriets egen pressemeddelelse, hvori ministeriet selv gav udtryk for, at "denne skævhed kan give både en økonomisk og organisatorisk belastning for de skoler, der uddanner flest kandidater."

Det fælles initiativ ligger i fin forlængelse af, at GL kontinuerligt har arbejdet for et fuldt dækkende taxameter, som det var under den tidligere almengymnasiale ordning.

Den fælles henvendelse kan downloades her​​.

Emner: Uddannelse; Institutioner; Taxameter; Pædagogikumtaxameter
Interessent: