Taxameter

Oversigtsside
 
De gymnasiale uddannelser finansieres via taxametersystemet. Udover forskellige former for institutionstilskud/grundtilskud får skolerne et kronetilskud pr. årselev.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Taksterne for hhx, htx, hf og stx er forskellige, men de er alle delt i et tilskud til fællesudgifter, bygningsudgifter og undervisningsudgifter. På trods af denne opdeling i tilskudssystemet, bliver alle pengene uddelt som et bloktilskud. Det betyder, at skolen frit kan disponere over midlerne på tværs af de enkelte formål.

Taksterne fastsættes årligt gennem politisk forhandling via finansloven. GL følger finanslovsarbejdet tæt og ser på taxameterstyringens konsekvenser for alle de gymnasiale uddannelser med særlig fokus på økonomiens betydning for kvaliteten i ydelserne.

​GL anbefaler, at et klassetaxameter erstatter en del af undervisningstaxameteret, da det vil betyde, at skoler med ekstra mange frafaldstruede elever får mulighed for at gøre en ekstra indsats for at fastholde og løfte disse elever.

GL er dog åben over for andre modeller, hvis modellen reelt kan løse konkrete og reelle udfordringer på gymnasieuddannelserne, og at fokus er at fastholde gymnasieuddannelserne for alle, der har de faglige forudsætninger og motivation til at tage en gymnasieuddannelse. Det er afgørende for GL, at man ikke lægger sig fast på en model, som fjerner midler fra gymnasieuddannelserne, så de ikke i samme udstrækning som nu kan medvirke til at mindske uligheder i uddannelsessystemet.

 

 

 

Postnummer skal ikke afgøre kvalitetenhttps://www.gl.org/nyt/Sider/Postnummer-skal-ikke-afgoere-kvaliteten.aspxPostnummer skal ikke afgøre kvaliteten16-06-2022 05:12:34
Efterlysning: Ansvarlighed i taxameterdebattenhttps://www.gl.org/uddannelse/institutioner/taxameter/Sider/Efterlysning-Ansvarlighed-i-taxameterdebatten.aspxEfterlysning: Ansvarlighed i taxameterdebatten28-01-2020 06:36:16Undervisningstaxametrene på ungdomsuddannelserne er forskellige. Og det skal de være, fordi det ikke koster det samme at drive de forskellige uddannelser. Alle unge skal have lige adgang til en ungdomsuddannelse af høj kvalitet.
Taxameterforskelle mellem de treårige gymnasiale uddannelserhttps://www.gl.org/uddannelse/institutioner/Sider/Taxameterforskelle-mellem-de-treårige-gymnasiale-uddannelser.aspxTaxameterforskelle mellem de treårige gymnasiale uddannelser22-01-2020 06:10:06​​I den forløbne uge dukkede debatten om taxameter på de treårige gymnasiale uddannelser op i Folketinget. Derfor har GL udarbejdet et faktaark til Børne- og Undervisningsudvalget.
GL's politik for gymnasiernes økonomihttps://www.gl.org/uddannelse/institutioner/taxameter/Sider/GL's-politik-for-gymnasiernes-økonomi.aspxGL's politik for gymnasiernes økonomi24-08-2017 07:40:50De seneste år har de gymnasiale uddannelser været under pres på grund af nedskæringer og nedgang i ungdomsårgangene.
Institutioner og økonomihttps://www.gl.org/omGL/aarsberetning/13-14/Sider/Institutioner-og-økonomi.aspxInstitutioner og økonomi03-10-2014 11:53:04Om finanslov, taxameter, fusioner, campus og klassestørrelser.
Gymnasieuddannelsernes sociale opgave er oversethttps://www.gl.org/uddannelse/institutioner/taxameter/Sider/Gymnasieuddannelsernes-sociale-opgave-er-overset.aspxGymnasieuddannelsernes sociale opgave er overset19-08-2014 12:16:24GL foreslår, at taxameteret omlægges til et elev- og klassetaxameter, som vil tilgodese de skoler, som har flest gymnasiefremmede elever, idet risikoen for frafald er størst blandt disse.
Socialt taxameter må ikke tage ressourcer fra gymnasiethttps://www.gl.org/nyt/debat/2014/Sider/Socialt-taxameter-må-ikke-tage-ressourcer-fra-gymnasiet.aspxSocialt taxameter må ikke tage ressourcer fra gymnasiet19-08-2014 11:25:18Politiken 19. august bringer fællesdebatindlæg fra gymnasieelever, -lærere og -rektorer
GL foreslår et klassetaxameterhttps://www.gl.org/nyt/debat/2014/Sider/GL-foreslaar-et-klassetaxameter.aspxGL foreslår et klassetaxameter08-08-2014 11:03:15Taxameteret må redefineres og omlægges til et klasse- og elevtaxameter, mener Annette Nordstrøm Hansen.
Omstillingsreserven tilbageføres for at sikre gode uddannelserhttps://www.gl.org/uddannelse/institutioner/finanslov/Sider/Tilbageførsel-af-omstillingsreserven-for-at-sikre-gode-uddannelser.aspxOmstillingsreserven tilbageføres for at sikre gode uddannelser28-11-2013 10:48:59Det er en god nyhed, at forligspartierne med finanslovsforliget tilbagefører omstillingsreserven til gymnasierne. Pengene er afgørende for kvalitetsundervisning og elevernes læring.
Pædagogikumtaxameterethttps://www.gl.org/uddannelse/institutioner/taxameter/Sider/Pædagogikumtaxameteret.aspxPædagogikumtaxameteret20-06-2013 07:49:46Et fælles omkostningsdækkende pædagogikum-taxameter vil løse en del af den økonomiske skævvridning, der er i dag ift. at uddanne pædagogikumkandidater, mener Rektorforeningen, Danske Erhvervsskoler, VUC-lederforeningen og GL i en fælles henvendelse til ministeren.
Ny ressourcefordeling for ungdomsuddannelserne?https://www.gl.org/uddannelse/institutioner/taxameter/Sider/Ressourcefordeling_for_ungdomsuddannelserne.aspxNy ressourcefordeling for ungdomsuddannelserne?20-06-2013 07:48:22Regeringen har varslet en ændring af det taxametersystem, som vi kender i dag for at indføre en form for socialt taxameter. En sådan ændring vil give anledning til debat af hele taxametersystemet – en debat GL byder velkommen.

Emner: Taxameter; Uddannelse
Interessent: