Gymnasialt undervisningsresultat

Info
 

​​En del af de gymnasiale udbyderes indtægter er 'givet' til gymnasial undervisning, men skolerne har i dag råderet over, hvordan det samlede tilskud prioriteres mellem bygninger, ledelse/administration, forskellig undervisning og overskud. Det er derfor meget forskelligt, hvordan skolerne prioriterer deres ressourcer. 

De almene gymnasier og hf-kurser anvendte i 2020 99,9 pct. af de gymnasiale undervisningsindtægter på undervisningen. 91,8 pct. af indtægterne blev anvendt til løn til undervisningens gennemførelse, og 8,1 pct. til andre undervisningsomkostninger. 0,1 pct. (svarende til 3 mio. kr.) blev anvendt til andre formål – bygninger, administration, ledelse, anden undervisning eller overskud.

VUC anvendte 97,4 pct. af de gymnasiale undervisningsindtægter på undervisningen, og 2,6 pct. (svarende til 30 mio. kr.) til andre formål.

Erhvervsskolerne anvendte ca. 94 pct. af de gymnasiale undervisningsindtægter på undervisningen, og ca. 6 pct. (svarende til 162 mio. kr.) til andre formål.  


Læs mere i faktaark: Gymnasialt undervisningsresultat 2020.pdfEmner:  
Interessent: