Søgetal 2019: Skævvrider Danmark

Undersøgelse
Af Tomas Kepler, GL Mener i Gymnasieskolen, april 2019

​​​Årets søgetal har været ventet med bekymring. Der er færre unge, og effekten af de nye karakterkrav har været svær at forudse. Fra politisk hold har der været et enormt pres på de unge for at vælge en erhvervsuddannelse i stedet for en gymnasial uddannelse. Ministeriets søgetal for unge, der søger videre fra 9. og 10. klasse viser to bekymrende tendenser: En skævvridning af Danmark, og at færre unge er erklæret parate til ungdomsuddannelse.

Det er ikke sundt for et Danmark i balance, at 3,9% af de unge i Gentofte og 26,4% af de unge i Guldborgsund søger en erhvervsuddannelse – eller 6% i Hørsholm og 28,5% i Hedensted. Den sociale arv bliver cementeret, og som GL har frygtet, betyder de nye karakterkrav til de gymnasiale uddannelser, at den sociale mobilitet, vi har set de senere år, blive bremset​. Områder uden en akademisk tradition holdes i ave, mens den blomstrer i Nordsjælland.


 

Samtidig viser ministeriets tal, at flere unge end tidligere vurderes ikke parate til at gå i gang med en ungdomsuddannelse. 15% af de unge, der søger en erhvervsuddannelse vurderes ikke parate, mens det gælder for 8% af de unge, der søger en gymnasial uddannelse. Selv om de endelige parathedsvurderinger først kendes 1. juni, er der ingen tvivl om, at ministeriets tal bør få alarmklokkerne til at ringe hos landets politikere.

Bombe under arbejdsmiljø

De mange nedskæringer på de gymnasiale uddannelser har allerede kostet mange afskedigelser både i de foregående og i dette skoleår. Søgetallene til de gymnasiale uddannelser viser på landsplan et fald på 760 elever, som dækker over store regionale forskelle og forskelle på uddannelserne. Søgningen til hhx er uændret, 352 færre søger htx, og 818 færre elever søger stx, mens 372 flere søger den toårige hf.

Nogle skoler oplever stort fald i søgningen, og her er risikoen for flere afskedigelser desværre stor. I perioden op til afskedigelser er det vigtigt i lærerkollegiet at drøfte, hvordan man får skabt en ordentlig og bevidst proces om den svære situation.

Når en eller flere kolleger bliver varslet afskediget, vil det være godt for alle på lærerværelset, hvis de afskedigede – gerne via TR – kan melde ud til kollegerne, om og hvordan de ønsker at tale om situationen. Det er svært at være afskediget, men det er også svært at være kollega. Derfor er det vigtigt, at det ikke bliver et individuelt, men et kollektivt problem – for man kan ikke lade som om, det ikke er et problem. TR må drøfte med ledelsen, hvilke opgaver på skolen, som skal sættes på stand by, da ressourcerne hos alle i en så vanskelig situation bliver mindre. Kolleger, som bliver varslet afskediget, vil jeg anbefale hurtigst muligt at kontakte GL's sekretariat og komme i gang med GL's karrieretilbud. Til lederne vil jeg sige "– hjælp de afskedigede ved at aftale en begrænset opgaveportefølje i opsigelsesperioden og giv fri til jobsøgning, karriererådgivning, efteruddannelse mv." Der er brug for det.​

Søgetal til de gymnasiale uddannelser 2019 (overblik).pdf

Emner: Søgetal; Nedskæringer
Interessent: