Søgetal 2011: Vigtigt at Danmark ikke knækker over

Undersøgelse
 
Søgningen til stx er på landsplan steget med 1.908 unge svarende til 6,1 pct. fra 2010 til 2011. En stigning fra 31.482 i 2010 til 33.390 i 2011. Søgningen til 2-årigt hf er steget med 2,9 pct. Svarende til en stigning på 259 unge ift. sidste års store ansøgning. En stigning fra 8.785 i 2010 til 9.044 i 2011. Søgningen til hhx og htx er gået tilbage med henholdsvis 4,4 % og 4,1 % svarende til et fald på henholdsvis 395 elever og 208 elever.

​Nedenstående er en oversigt over søgetal for 2011 for stx, hf, hhx og htx på landsplan. Søgetallene for de enkelte skoler kan læses i dette dokument.

Søgningen til stx er på landsplan steget med 1.908 unge svarende til 6,1 pct. fra 2010 til 2011. En stigning fra 31.482 i 2010 til 33.390 i 2011.

Søgningen til 2-årigt hf er steget med 2,9 pct. Svarende til en stigning på 259 unge ift. sidste års store ansøgning. En stigning fra 8.785 i 2010 til 9.044 i 2011. 

Søgningen til hhx og htx er gået tilbage med henholdsvis 4,4 % og 4,1 % svarende til et fald på henholdsvis 395 elever og 208 elever. Et fald fra 8.960 unge i 2010 til 8.565 i 2011 for hhx's vedkommende. For htx er faldet fra 5.023 unge i 2010 til 4.815 i 2011.

Tabel 1 – samlet søgning til stx/hf/hhx/htx[i]

 20112010Udvikling i pct.Udvikling i antalNettotilgang (uden beregnet frafald)antal klasser ved 28 elever
stx33.39031.4826,1 %19088.061288
hf9.0448.7852,9 %2592.28081
hhx8.5658.960-4,4 %-39576127
htx4.8155.023-4,1 %-2081.15841
Gymnasiet i alt55.81454.2502,9 %156412.260438
Samlet søgefrekvens76,8 %75,9 %1,3 %             - -  -

Som man kan se af ovenstående tabel, er der for alle ungdomsuddannelserne sket en kraftig stigning i nettotilgangen (set ift. 2009 tallene) for de enkelte ungdomsuddannelser.

GL's politik for kapacitet og elevfordeling

Regeringens budskab er klart: 95 % af en ungdomsårgang skal tage en ungdomsuddannelse! Målsætningen er svær at være uenig i, den skal realiseres ved gode initiativer og hårdt arbejde – i alle dele af landet. Her er den fintmaskede landsdækkende struktur på gymnasieområdet en særdeles vigtig brik, der er med til at sikre, at Danmark ikke knækker over uddannelsesmæssigt.

Den brede gymnasiedækning sikres bl.a. ved den geografiske opdelte koordinering af elevfordeling og kapacitet samt den begrænsede mulighed for kapacitetsudvidelse for den enkelte skole. Elementer som regeringen ikke på noget tidspunkt har forsvaret. Det undrer GL.

Regeringen vil hellere lade markedskræfterne råde end at fortsætte med koordinering gymnasierne imellem. Koordinering er livsvigtigt for flere af de mindre udkantsskoler, især nu hvor skolerne med bygningsselveje kan bygge ud og bygge til som det passer dem uden hensyn til helheden. Derfor skal der handles nu!

GL foreslår, at der nedsættes geografiske udvalg, der både har ansvar for elevfordeling og for koordinering af kapacitet og fag. En regionsrepræsentant skal være med til at sikre, at disse udvalg tager væsentlige regionale hensyn, når der træffes beslutninger om områdets kapacitet, kapacitetsudvidelse, kapacitetsloft og elevfordeling. GL's forslag sikrer grundlaget for at opfylde målsætningen om uddannelse til alle unge – også i de tyndt befolkede områder af landet.

Denne landsdækkende sikring af uddannelsesudbuddet er helt afgørende for den enkelte unge og for samfundet.


 

[i] Tallene stammer fortrinsvis fra regionerne og Rektorforeningen. Tallene afviger en smule fra denne sides tal, primært fordi Rektorforeningen ikke har medtaget 2-årigt hf på VUC. Samtidig har indsamlingstidspunktet betydning for det samlede resultat, da der typisk kommer ansøgninger efter fristens udløb.

Emner: Institutioner; Søgetal
Interessent: