Søgetal 2013: Mindre stigning i søgningen til de gymnasiale uddannelser

Undersøgelse
 
Mindre stigning i søgningen til de gymnasiale uddannelser.

Mindre stigning i søgningen til de gymnasiale uddannelser

De overordnede tal
Søgetallene er indhentet hos Danske Regioner og Danske Erhvervsskoler, og de er sammenholdt med tal fra Gymnasieskolernes Rektorforening. Tallene er pr. 15. marts 2013 og dækker de fulde gymnasiale forløb, herunder pre-IB. Enkeltfagsundervisningen er derfor ikke indeholdt i tallene. Årsagen til at tallene ikke stemmer med andre offentliggjorte tal, er bl.a., at vi har alle udbydere med – herunder de private skoler – og samtidig indgår pre-IB i vores opgørelse. Desuden vil forskelle i opgørelsestidspunktet give store udsving på grund af sene tilmeldinger mv.

Tabel 1 viser den samlede søgning til de gymnasiale uddannelser for 2013 sammenholdt med sidste års tal. Tabellen viser, at den samlede søgning til de gymnasiale uddannelser er steget med 142 elever, svarende til 0,3 pct. fra 2012 til 2013. Da der samtidig har været et fald i antallet af 15- og 16-årige, svarende til de potentielle ansøgere i samme periode på 1,9 pct. (knap 1.400 elever), er søgefrekvensen samlet steget. Sidste år søgte omkring 80 pct. af en ungdomsårgang de gymnasiale uddannelser. I 2013 var tallet 81 pct. Søgefrekvensen ville have været konstant, hvis der havde været 1.195 færre elever, der havde søgt gymnasiet i år.

Tabel 1 – Gymnasiale søgetal 2013

 

 

Landssøgetal

 

Ændring

 

 

2012

2013

antal

Pct.

Stx

34.002

34.939

937

2,8 %

Hf

8.777

8.172

-605

-6,9 %

Hhx

9.102

8.864

-238

-2,6 %

Htx

4.793

4.841

48

1,0 %

I alt

56.674

56.816

142

0,3 %

Ungdomsårgang (15-16 år)

71.314

69.936

-1378,5

-1,9 %

Søgefrekvens

80 %

81 %

1.195

 


Udviklingen i søgningen til de forskellige gymnasieuddannelser udviser et blandet billede:
Htx og stx har begge oplevet en stigning i søgningen. Stx har en stigning på 937 elever, svarende til 2,8 pct. Htx er steget med 0,9 pct., svarende til 48 elever. Søgningen til hhx er faldet med 238 elever, svarende til 3,4 pct. Det største fald er på hf med et fald i søgningen på 6,9 pct., svarende til 605 elever. Faldet i hf skal dog sammenholdes med sidste års store stigning. Her steg søgningen med 8,1 pct. 

 

Bag de samlede tal for de fire uddannelser findes der både skoler med store fald, og skoler med store stigninger i søgningen. Der er ingen tendens til, at ændringen i søgningen afhænger af skolernes størrelse, og kun en svag tendens til at der opleves stigning i de byer, hvor ungdomsårgangene ikke er faldet i år.


   Søgetal for de enkelte institutioner kan downloades som pdf-fil

 

Emner: Institutioner; Søgetal; Uddannelse
Interessent: