Søgetal 2012: Fald i antallet af 15-16 årige

Undersøgelse
 
I alt er der 1.260 flere ansøgere til de gymnasiale uddannelser i år end sidste år. Det svarer til omkring 45 flere 1.g klasser, eller 2,3 pct. flere elever. Samtidig har der været et fald i antallet af 15- og 16-årige unge, svarende til de potentielle ansøgere fra 2011 til 2012 på -1,9 pct.

​​Pæn samlet stigning i søgningen til de gymnasiale uddannelser for 2012

I alt er der 1.260 flere ansøgere til de gymnasiale uddannelser i år end sidste år. Det svarer til omkring 45 flere 1.g klasser, eller 2,3 pct. flere elever. Samtidig har der været et fald i antallet af 15- og 16-årige unge, svarende til de potentielle ansøgere fra 2011 til 2012 på -1,9 pct. Derfor svarer stigningen i søgningen til at omkring 4,2 pct. flere af en ungdomsårgang har søgt en gymnasial uddannelse. Det betyder, at hele 80 pct. af ungdomsårgangen for 2012 har søgt en af de fire gymnasiale uddannelser. Her skal der dog tages forbehold for at målgruppen for 2årigt hf er lidt ældre.

Herudover viser søgetallene for erhvervsuddannelserne igen et fald på 1.000 elever, svarende til over 6 pct. Søgningen til erhvervsuddannelserne svarer til omkring 20 pct. af en ungdomsårgang – hvis man ikke medregner hf på VUC og hf-centrene da de ikke primært har de 15 og 16årige som målgruppe - giver det en samlet søgefrekvens til ungdomsuddannelserne på knap 96 pct.

Tabel 1 viser den samlede søgning til gymnasieuddannelserne for 2012.

Tabel 1. Gymnasiale søgetal 2012

LandssøgetalÆndring
20112012antalPct.
Stx34.13734.2861490,4
hf8.1238.7776548,1
hhx8.7749.1764024,6
htx4.7424.797551
I alt55.77657.0361.2602,3
20112012Ændring
Ungdomsårgangen (15-16årige)72.66571.314-1,9 %
Søgefrekvens76,880,04,2 %

Når man ser på de forskellige gymnasiale uddannelser, har de alle haft fremgang i søgningen i forhold til sidste år. Den største fremgang i søgningen i både antal og pct. står det 2årige hf for. Her er antallet af kursister steget med 8,1 pct. Årsagen til den store fremgang på hf er primært, at hf er meget konjunkturfølsom. Samtidig er de potentielle ansøgere til hf i en aldersgruppe, hvor faldet i ungdomsårgangene endnu ikke er slået igennem. Hhx er steget med 402 personer, svarende til 4,6 pct., og htx er steget med 55 personer eller 1 pct. Stx er med en stigning på 0,4 pct. steget mindst procentuelt af de gymnasiale uddannelser.

Bag de samlede tal for de fire uddannelser findes der både skoler med store fald og skoler med store stigninger i søgningen. Der er ingen tendens til, at ændringen i søgningen afhænger af skolernes størrelse eller beliggenhed.

Se tallene for de enkelte skoler.

Søgetallene er indhentet hos regioner og lederforeningerne og indeholder søgetallene pr. 15. marts 2012 til de fulde gymnasiale forløb – altså uden enkeltfag.

 

Emner: Institutioner; Søgetal; Uddannelse
Interessent: