Søgetal 2020: Holder niveuaet fra 2019

Undersøgelse
 
Gymnasieuddannelserne er stadig de mest søgte ungdomsuddannelser. 72,0 procent af eleverne, som forlader grundskolen, har valgt en gymnasial uddannelse som førsteprioritet i 2020.

​I alt har 48.705 elever i år søgt mod gymnasieuddannelserne. Flest søger mod det almene gymnasium, stx, der tegner sig for 58 procent af søgningen. Herefter følger hhx med 20,3 procent, hf med 10,9 procent og htx med 9,8 procent af søgningen.

I år forlader 1300 flere elever end sidste år folkeskolen, og 971 flere har i år søgt en gymnasial uddannelse. Det er en stigning på 2 procent, som svarer til  33 klasser. Tallene dækker over store forskelle mellem de gymnasiale uddannelser. 565 flere unge vælger hf, svarende til en stigning på 12 procent eller 19 klasser. Hhx stiger med 468 elever på landsplan, svarende til knap 16 klasser. På htx ses et fald, svarende til godt 3 klasser eller 104 elever.

EUX, der kombinerer en erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen, bliver i år valgt af hver tredje elev, som søger en erhvervsuddannelse. I alt søger ca. 20 procent af eleverne, der forlader folkeskolen, i 2020 en erhvervsuddannelse.

GL er dykket ned i årets søgetal i et uddybende notat, som bl.a. viser søgningen til de enkelte skoler med gymnasial uddannelse. Læs notatet her Søgetal 2020 til de gymnasiale uddannelser - GL.pdf

Er der spørgsmål til tal eller notat, er I velkomne til at kontakte konsulent Anette Rachlitz på telefon 33290937 eller via ​mail ar@gl.org​

Emner:  
Interessent: