Søgetal 2018: Pres på skolerne

Undersøgelse
 
Analyse af Undervisningsministeriets opgørelse af søgetal fra 9. og 10 klasse til de gymnasiale uddannelser.

​Undervisningsministeriet har offentliggjort, hvad eleverne i 9. og 10. klasse har søgt af ungdomsuddannelse.

 ​ År Ændring
 20172018EleverPct.
stx/IB/2.årig30.63829.449-1.189-3,9%
Hf3.8214.35153013,9%
Hhx9.6349.433-201-2,1%
Htx5.1355.2501152,2%
I alt49.22848.483-745-1,5%
EUX3.6524.13648413%


I GL's analyse af søgetallene ​kan det overordnet ses:

  • ​En lidt større andel af de unge fra grundskolen søger en ungdomsuddannelse. Samtidig er antallet af unge, der forlader grundskolen faldet med 0,3 pct.
  • Den samlede søgning fra grundskolen til de gymnasiale uddannelser falder med 745 elever svarende til 26 klasser. Det er et fald på 1,5 pct. Stx falder mest med 4 pct. , mens hf stiger med 14 pct. primært grundet stigningen i søgningen fra 9. klasse.
  • Fremskrivning af ungdomsårgangene viser et dyk frem til 2031 – hvor der ved samme gymnasiefrekvens vil være 4130 færre elever, der søger gymnasiet. Det svarer til et fald på 9 pct. i forholdt til dette års søgning eller et fald på 148 klasser.
  • På institutionsniveau er der en del skoler, der samlet går 3-4 gymnasiale klasser tilbage, mens enkelte skoler går 4-6 klasser frem. Søgningen har derfor stor betydning på mange skoler, også ift. beskæftigelsen.
  • De almene gymnasier uden for de store byer har større tilbagegang end resten af gymnasierne. Samlet set har disse udbydere 13 pct. af søgningen, men står for 33 pct. af elevtilbagegangen. Der er en mindre andel af skolerne, der er særligt sårbare for yderligere elevnedgang på grund af deres størrelse, samtidig med at de befinder sig i et område med større fald i ungdomsårgange.  
  • Der ses ikke samme elevtilbagegang for erhvervsgymnasier i udkantskommunerne. Der er dog også her enkelte skoler, der er særligt udsatte og sårbare for yderligere elevnedgang på grund af størrelse og beliggenhed.
  • Skoler med søgning fra mere end 30 pct. indvandrere/efterkommere til gymnasierne har oplevet fald på 15 pct. i søgningen fra etniske danskere de seneste 4 år. Tilsvarende er faldet samlet for alle skolerne 4 pct. Skolerne med stor andel af indvandrere/efterkommere har en markant nedgang i søgningen. Samtidig stigninger andelen af elever, der er indvandrere/efterkommere på de fleste af skolerne. Samme markante resultater findes ikke for søgningen direkte til erhvervsgymnasierne, der ikke har skoler med søgeandel på over 30 pct. indvandrere/efterkommere.

Læs GL's notat om søgetallene:Søge​tal 2​018.pdf

Emner:  
Interessent: