Søgetal 2017: 2.000 færre gymnasieelever

Undersøgelse
 
Andelen af unge, der vælger gymnasiet, er stabilt, men der er færre unge.

​Undervisningsministeriet har offentliggjort, hvad eleverne i 9. og 10. klasse har søgt af ungdomsuddannelse. Søgetallene indeholder således ikke elever, der har været ude af grundskolen et år eller mere, hvilket især påvirker søgningen til erhvervsuddannelser og hf. 

Soegetal.png 

Der er fire overordnede tendenser for søgningen til de gymnasiale uddannelser:

  1. De unge vælger fortsat en gymnasial uddannelse. Andelen af unge, der vælger gymnasiet, er relativt stabilt, og trods mindre fald på niveau med 2015. Den gymnasiale søgefrekvens ligger på 74 pct.
  2. Antallet af unge, der søger gymnasiet, er faldet med 4 pct. siden sidste år, primært på grund af at færre elever forlader grundskolen i år end sidste år.
  3. Der er variation i søgetal og frekvenser på tværs af de gymnasiale uddannelser og på tværs af landet. Der er derfor behov for at følge søgetal og optag tæt for at sikre den finmaskede udbudsstruktur og uddannelse til alle unge.
  4. Hf er som den eneste gymnasiale uddannelse steget både i frekvens og i tilgang af elever. Stigningen skyldes optaget fra 9. klasse og kan være årsagen til en del af frekvensnedgangen i stx sammen med tilgang til IB.

Der er i år en væsentligt større andel af unge, der er blevet erklæret ikke-egnet på erhvervsuddannelserne. Samtidig er andelen af unge, der ikke vælger en ungdomsuddannelse, blevet større.

Læs GL's notat om søgetallene: Tilgang til ungdomsuddannelserne 2017.pdf

Emner: Søgetal
Interessent: Tillidsrepræsentant