Søgetal 2015: Flere har søgt almengymnasialle uddannelser

Undersøgelse
 
41.275 elever har søgt almengymnasiale uddannelser for skoleåret 2015/16. Set i forhold til sidste år svarer det til en stigning på 0,8 pct.

​Som tidligere år har GL søgt at indsamle alle søgetallene for de gymnasiale uddannelser for skolestart i 2015. Søgetallene er indhentet hos regioner og lederforeninger og indeholder søgetallene pr. 15. marts 2015 til de fulde gymnasiale forløb – altså uden enkeltfag. Da der har været problemer med portalen optagelse.dk, kan der i enkelte tilfælde være elever, der optræder flere gange i statistikken. På grund af denne fejl har Danske Erhvervsskoler valgt ikke at indhente skoleoplysninger for søgetallene på erhvervsgymnasierne. Derfor mangler hhx og htx i opgørelserne.

Undervisningsministeriet indsamler tal for den samlede søgning direkte fra 9. og 10. klasse for alle ungdomsuddannelserne, men i disse tal indgår ikke de unge, der har været væk fra skolen. Dette har størst betydning for søgetallene til hf og erhvervsuddannelserne. Undervisningsministeriet har desværre ikke opgjort søgningen på institutionsniveau.    

Søgningen til stx og toårig hf

Opgørelsen viser, at der er 41.275 elever, der har søgt de almengymnasiale uddannelser for skoleåret 2015/16. Set i forhold til sidste år svarer det til en stigning på 320 elever, svarende til en stigning på 0,8 pct.

Søgningen fordeler sig med 33.601 elever på stx og 7.674 på toårigt hf. I forhold til 2014 svarer det til en stigning i søgningen til stx på 190 elever, svarende til en stigning på 0,6 pct., mens der for hf er tale om en stigning på 130 kursister, svarende til en stigning på 1,7 pct.

I samme periode er andelen af potentielle ansøgere – altså antallet af 15- og 16-årige - faldet med 0,9 pct. Det betyder, at søgefrekvensen til de almengymnasiale uddannelser samlet er steget med 0,9 pct. fra 59,2 pct. til 60,3 pct.  

Tabel 1. Almengymnasiale søgetal 2015

 LandssøgetalÆndring
 20142015antalPct.
stx33.41133.6011900,6 %
hf7.5447.6741301,7 %
hhx9.835  4,6
htx4.909  1
I alt55.478  2,3
  20142015Ændring
Ungdomsårgangen (15-16-årige)69.12468.471-0,9 %
Almengymnasial søgefrekvens59,2%60,3% 

 

Bag de samlede tal for de to almengymnasiale uddannelser gemmer der sig skoler med store fald og skoler med store stigninger i søgningen. Der er ingen tendens til, at ændringen i søgningen afhænger af skolernes størrelse eller beliggenhed.

Søgningen direkte fra 9. og 10. klasse

Undervisningsministeriets opgørelser over søgningen direkte fra 9. og 10. klasse viser, at 49.322 elever har søgt de gymnasiale uddannelser i 2015. Det er en stigning på 365 elever, svarende til 0,7 pct. I samme periode er antallet af elever, der søger en ungdomsuddannelse, faldet med 0,4 pct.

Det er især erhvervsgymnasierne, der har oplevet en stigning i søgningen direkte fra 9. og 10. klasse: Hhx er steget mest med 609 elever, svarende til 6,8 pct, mens søgningen til htx er steget med 184 elever, svarende til 3,8 pct.

I den anden ende ligger søgningen til hf og IB, der begge er faldet. Hf er gået tilbage med 612 kursister siden sidste år. Det svarer til et fald på 15,8 pct., mens IB er faldet med 47 elever eller 19,4 pct. Begge disse uddannelser har typisk en stor andel elever, der ikke kommer direkte fra 9. eller 10 klasse, og derfor er tallene ikke retvisende. Hertil kommer, at VUC ikke er med i tallene.

Ser man på de samlede søgetal for de almengymnasiale uddannelser, afviger stx med 2331 elever, svarende til, at knap 7 pct. af søgningen er elever, der ikke kommer direkte fra grundskolen. For hf gælder det en væsentlig højere andel, nemlig næsten 60 pct. eller 4.419 kursister.  

Tabel 2. Søgningen til ungdomsuddannelser direkte fra 9. og 10 klasse.

 20142015ForskelPct.
Alle elever67.06466.763-301-0,4
Gymnasiale48.95749.3223650,7
hhx8.9109.5196096,8
htx4.7984.9821843,8
stx31.13631.2701340,4
stuk494900,7
hf3.8683.255-612-15,8
IB245197-47-19,4

Kilde: Undervisningsministeriet  

Ser man på eleverne, der i 2015 valgte en gymnasial uddannelse, søgte 63 pct. stx, 20 pct. hhx, 10 pct. htx og 7 pct. hf.

Hele ministeriets analyse

 

Download denne artikel samt opgørelse på institutionsniveau for de almengymnasiale uddannelser:Søgetal 2015.pdf 


 

 

Emner: Søgetal; Institutioner
Interessent:  

Download denne artikel samt opgørelse på institutionsniveau for de almengymnasiale uddannelser:

Søgetal 2015.pdf