Søgetal 2021

Undersøgelse
 

​Undervisningsministeriet har den 26. marts 2021 offentliggjort søgetallene fra 9. og 10. klasse. Tallene indeholder alle de unges første prioritet. Tallene indeholder også de unge, der evt. skal til optagelsesprøve efterfølgende for at blive optaget i gymnasiet. De unge, der søger ungdomsuddannelse efter at have været væk fra grundskolen, er ikke med i ministeriets opgørelser. Søgningen til især hf og EUD vil derfor være højere, end disse tal angiver. 

I 2019 og 2020 har undervisningsministeriet haft dataproblemer. For tallene for de gymnasiale uddannelser betyder det, at søgetallene for 2020 var for høje, fordi der var medtaget ansøgninger uden forældreunderskrift. Dette er korrigeret i dette overblik: Søgetal til de gymnasiale uddannelser 2021 overblik.pdf​ ​


Emner:  
Interessent: